Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Martina Bačová

Huslistka Martina Bačová patrí medzi popredné české umelkyne svojej generácie. Jej vystúpenia sú oceňované odbornou kritikou aj publikom.Dokáže upútať expresívnym, dynamickým a vášnivým hudobným prejavom. Sólovo koncertovala napr. na festivaloch Pražskájar, Mahlerova Jihlava, Festival de Nancy, St. Gellert festival, Jerusalemfestival, Festival de la Vezere, JanáčkovyHukvaldy a iné. Ako sólistka spolupracovala s mnohými orchestrami, napr. Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu, JerusalemSymphony Orchestra, Filharmóniou Brno, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Orchestrom hlavného mesta Prahy FOK, PKF- PraguePhilharmonia, Filharmoniou Hradec Králové, Komornoufilharmóniou Pardubice, Karlovarským symfonickým orchestrom, Severočeskou filharmóniou Teplice, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín a inými. Uskutočňuje nahrávky pre Český rozhlas a Českú televíziu. Jej debutové CD ,,Elegantní provokace" získalo prestížne ocenenie vo Veľkej Británii ,,OutstandingRecording´´v prestížnom International RecordReviewJournal.

Julian Veverica

Julian Veverica je brniansky violista pôvodom zo Slovenska. Hudobné vzdelanie získal najskôr na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. V štúdiu pokračoval na Akadémii múzických umení v Prahe a neskôr na brnianskej JAMU. Zúčastnil se niekoľkých medzinárodných majstrovských kurzov, napr. u JerryhoHornera, Pierra-HenruhoXuereba, kurzov usporiadaných Viedenskými filharmonikmi a iných. Komornú hudbu študoval napr. u Sándora Devicha, Milana Škampu, Norberta Brainina, Güntera Pichlera a iných. Bol jedným zo zakladajúcich členov súboru Eugen Suchoň Quartet, ktorý okrem intenzívnej koncertnej činnosti nahral celý rad skladieb pre Slovenský rozhlas. Ako sólista spolupracoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s ktorým realizoval nahrávky koncertov Bélu Bartóka a Krzysztofa Pendereckého. V súčasnosti je v angažmáne ako sólo-violista Filharmónie Brno.

Štěpán Filípek

Violončelista a skladateľ Štěpán Filípek patrí k výrazným českým umelcom. Jeho hra je cenená pre širokú škálu farieb a emócií. Vďaka svojej interpretačnej všestrannosti je častým hosťom na prestížnychpódiách.K vrcholomostatných rokov patrí napr. vysoko hodnotený recitál v rámci "Moravského podzimu", vystúpenie na prehliadke So klingt die Gegenwart! v Berlíne, alebo prestížny koncert usporiadaný veľvyslanectvom ČR vo Washingtone. Absolvoval violončelona Pražskom konzervatóriu a na Hudobnej fakulte JAMU. Neskôr vyštudoval aj kompozíciu na Konzervatóriu v Brne. Dlhodobo spolupracuje s Českým rozhlasom na dokumentácii súčasnej tvorby pro violončelo. Veľa hudobných festivalov pozvalo ŠtěpánaFilípka ako sólistu, komorného hráča, alebo mu uviedlo skladbu napr. Janáček Brno, Forfest, Hudební současnost, Setkávání nové hudby, Melos-Éthos, Expozice nové hudby aj.