Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Nanovo ensemble

Myšlienka založiť komorný orchester NANOVO ensemble vznikla v roku 2021 ako reakcia niekoľkých mladých ľudí na súčasnú situáciu v oblasti hudobného umenia. Členovia tohto zoskupenia sú poslucháčmi VŠMU (Bratislava), MDW a MUK (Viedeň), KUG (Graz), ako aj Štátneho a Cirkevného konzervatória v Bratislave.

Túžba začať NANOVO a prevziať iniciatívu vyplynula z dlhého obdobia lockdownov, obmedzení a celkovej absencie hudobnej realizácie, kedy bol celý svet nútený presunúť sa do online priestoru.

Hlavným cieľom orchestra je vytvoriť príležitosti pre mladých aktívnych hudobníkov, prezentovať a obhájiť svoj umelecký názor. Každý člen ansámblu sa môže realizovať ako komorný i sólový hráč a tak rozvíjať schopnosti, ktoré nadobudol počas štúdia.

NANOVO ensemble má za sebou debutové koncerty v Primaciálnom a v Pálffyho paláci a v budúcnosti má ambíciu zaradiť sa do pravidelného koncertného diania na Slovensku.

Zloženie orchestra: 

Prvé husle:
Michal Slamka
Alžbeta Godovičová
Annamária Lipková
 Filip Šandal

Druhé husle: 
 Karolína Krigovská
 Ferdinand Pavok Slezák
Sára Magdová
Júlia Roshko

Viola:
Viktória Strelcová
Gyöngyike Majerová

Violončelo:
Marcel Petráš
Juraj Glasnák

Kontrabas:
Boris Pasterák