Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Anh Nguyen Le Viet (Vietnam)

Anh Nguyen Le Viet, začal študovať hru na klavíri na Vietnamskej národnej hudobnej akadémii, v triede Mgr. art Tran Thuc Anh. V roku 2010 získal štipendium na bakalárske štúdium na Australian Academy Of Music & Performing Arts, v Sydney (Austrália) v odbore hra na klavíri, pod vedením Jamesa Muira a Evgenija Ukhanova.

V roku 2011 spolu so svojim bratom Anh Nguyen Le Binh-om získal prvú cenu na súťaže St. George Piano Ensemble Competition (klavírne duá) v Sydney/ Austrália.

V roku 2012 účinkoval so spevákmi v Sydney Opera House. V roku 2013 ako sólista, vystúpil na koncerte s Vietnamským Národným Symfonickým Orchestrom, na charitatívnom koncerte pre chudobné deti.

V rokoch 2013 - 2015 pôsobil ako asistent učiteľa hry na klavíri na Vietnamskej národnej hudobnej akadémii v Hanoji.

Od roku 2016, študuje na VŠMU v Bratislave na magisterské štúdium hru na klavíri, pod vedením Prof. Idy Černeckej, kde v súčasnosti pokračuje ako interný doktorand pod vedením Prof. Idy Černeckej a docenta Františka Perglera.

V roku 2019, na súťaži Vokálna jar, XXIV. ročník so spevákmi, získal cenu za korepetíciu.

Účinkoval v projekte: Bratislavský Klavírny Karneval, Norsk Musikk meets Slovak, v rámci cyklu Komorné koncerty vo Dvorane, VŠMU v Bratislave, na festivale Viva Musica!, Schubert-Fest; aj v Rakúsku, Portugalsku. V roku 2019, hral sólové recitály na EPTE, Nedeľné matiné v Mirbachom paláci v Bratislave, na festivale Trenčianska hudobná jeseň, aj vo Vrábľoch, Piešťanoch, Starej Turej, Nitre, Leviciach.