Trenčianska hudobná jeseň 2021

10. október - 7. november 2021

Program koncertu 17. 10. 2021

18:00 hod. Piaristické gymnázium - vchod z Mierového námestia

Koncert sláčikového tria

Martina Bačová - husle

Julian Veverica - viola

Štěpán Filípek - violončelo (ČR)

Gideon Klein (1919- 1945)

      Trio pre husle, violu a violončelo

     Allegro

      - Lento

      - Molto vivace

Astor Piazzolla (1921- 1992) 

      Cafe 1930 pre husle a violončelo

Johan Halvorsen (1864- 1932)

      Sarabande con variazioni pre husle a violu

Johann Sebastian Bach (1685- 1750)

      Suita G dur pre sólové violončelo

     Prélude

      - Allemande

      - Courante

      - Sarabande

      - Menuet I.

      - Menuet II.

      - Gigue

Johan Halvorsen (1864- 1932)

      Passacaglia pre husle a violončelo

Astor Piazzolla (1921- 1992)

      Bordel 1900 pre husle a violončelo

George Gerschwin (1898- 1932) 

      3 Prelúdiá pre husle, violu a violončelo