Trenčianska hudobná jeseň 2020

11. október - 21. november 2020

Program festivalu Trenčianska hudobná jeseň 2020

11. 10. 2020 o 18:00 Piaristické gymnázium

                                       (vchod z Mierového námestia)

        Vokálny koncert

        Klaudia Dernerová - soprán

        Marek Pobuda - barytón

        Oksana Zvineková - klavír

          viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

18. 10. 2020 o 18:00 Galéria Vážka - KONCERT ZRUŠENÝ !

        Koncert dychového tria 

        Žilinské dychové trio (komorný súbor ŠKO Žilina)

        Miroslav Ivaniš hoboj

        Bibiána Bieniková klarinet

        Vladimír Hvizdák fagot     

        viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

25. 10. 2020 o 18:00 Galéria Vážka - KONCERT ZRUŠENÝ !

        Koncert komorného kvarteta s mímom

        Tango Quarteto Re Campo (Brno)

        Vlado Kulíšek - pantomíma

        viac o programe   viac o interpretoch

Koncert sa uskutoční pod záštitou 

Veľvyslanectva Argentínskej republiky v ČR 

Vstupné:

5€ / 8€ 

08. 11. 2020 o 18:00 Piaristické gymnázium

(vchod z Mierového námestia) - KONCERT ZRUŠENÝ !

        Koncert pre hammerklavier

        Peter Guľas - hammerklavier

        viac o programe    viac o interpretovi

Vstupné:

5€ / 8€ 

15. 11. 2020 o 18:00 ZUŠ K. Pádivého - KONCERT ZRUŠENÝ !

        Koncert klavírneho kvarteta

        Xénia Jarová - klavír

        Juraj Tomka - husle

        Pavol Mucha - violončelo

        Veronika Prokešová - viola

        viac o programe    viac o interpretoch 

Vstupné:

5€ / 8€ 

21. 11. 2020 (SOBOTA) o 18:00 hod. - KONCERT ZRUŠENÝ !

Piaristické gymnázium vchod z Mierového námestia  

        Koncert Sancta Caecilia

        Musica Aeterna a Vox Aeterna

        Peter Zajíček - umelecký vedúci

        Zuzana Holičková Buchová - zbormajsterka

        Helga Varga Bach - soprán

        Petra Noskaiová - alt

        viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

-- € / -- €

PRIDANÉ KONCERTY:

PRIDANÝ / OBNOVENÝ KONCERT

22. 11. 2020 o 18:00 hod. Piaristické gymnázium

       - vchod z Mierového námestia

        Koncert klavírneho kvarteta

        Xénia Jarová - klavír

       Juraj Tomka - husle

       Pavol Mucha - violončelo

       Veronika Prokešová - viola

       viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

PRIDANÝ / OBNOVENÝ KONCERT

29. 11. 2020 o 18:00 hod. Galéria Vážka

       Koncert pre hammerklavier

       Peter Guľas - hammerklavier

       viac o programe    viac o interpretovi

Vstupné:

5€ / 8€ 

PRIDANÝ / OBNOVENÝ KONCERT

06. 12. 2020 o 18:00 hod Galéria Vážka

       Koncert komorného kvarteta s mímom

       Tango Quarteto Re Campo ( Brno)

       Vlado Kulíšek - pantomíma

       viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

Koncert sa uskutoční pod záštitou Veľvyslanectva Argentínskej republiky v ČR  

Venujte prosím pozornosť zmene miesta konania

pridaných / obnovených koncertov oproti pôvodnému termínu !!!

Plagát Trenčianskej hudobnej jesene 2020

na stiahnutie vo formáte PDF: