Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Klaudia Dernerová

Absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave a sólistka opery SND, je laureátkou Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, držiteľka Ceny Andreja Kucharského a Ceny Českého rozhlasu za najlepšiu interpretáciu hudby 20. storočia. Klub priateľov Štátnej opery vo Viedni jej udelil hlavnú cenu pre mladých spevákov. V roku 1996 sa stala absolútnou víťazkou Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského, v roku 1999 obsadila druhé miesto na Medzinárodnej súťaži Lucie Popp, o dva roky neskôr (2001) postúpila do semifinále Svetovej súťaže BBC Cardif Singer of the World. Je nositeľkou Ceny Alfréda Radoka za najlepší ženský herecký výkon a ceny Thĺie za najlepšiu interpretáciu ženskej opernej postavy.

Na scéne SND sa etablovala ako významná predstaviteľka lyrického a mladodramatického sopránového odboru. S úspechom stvárnila rolu Mařenky v Predanej neveste, ako aj Dvořákovu Rusalku, Mimi v Pucciniho Bohéme a Janu z Arcu v Čajkovského Panne Orleánskej. Naštudovala tiež hlavné úlohy v dvoch kľúčových operách slovenských skladateľov: Katušu v Cikkerovom Vzkriesení a Katrenu v Suchoňovej Krútňave. Roku 2001 získala prestížnu Cenu Thálie za hlavnú rolu Kateriny v Šostakovičovej opere Lady Macbeth Mcenského okresu, ktorú stvárnila na scéne pražského Národného divadla. Často hosťovala v úlohe Rusalky (Praha, Brno, Nationaloper in Lyon, St. Gallen), ale tiež ako Jenůfa v Janáčkovej Jej pastorkyni (St. Gallen). Na bratislavskej opernej scéne sa tiež predstavila aj v ďalšej veľkej janáčkovskej úlohe, v titulnej postave opery Káťa Kabanová. Zaujala tiež ako Vendulka v inscenácii Smetanovej Hubičky.

Klaudia Dernerová hosťovala v pražskom Národnom divadle, v brnianskom Janáčkovom divadle, v Staatsoper Hannover... ako koncertná umelkyňa spievala s Pražskou filharmóniou, Pražským komorným orchestrom, vystúpila v Teatro di Parma, Teatro di Busseto, spolupracovala aj s Radio Symphonie Orchester vo viedenskom Konzerthause, s budapeštianskym Komorným orchestrom, so Zagreb Radioorchester, Torino Philharmonie a ďalšími telesami. Vystupovala aj na letných festivaloch Lago di Garda a Lago di Como. Niekoľko krát absolvovala koncertné turné po Japonsku. Umelkyňa v decembri 2018 úspešne absolvovala koncertné turné s Maďarským symfonickým orchestrom v Nemecku.

Popri umeleckej činnosti sa venuje aj pedagogike. Momentálne pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici a UK v Bratislave.

Marek Pobuda

Narodil sa 6.6.1987 v Zlatých Moravciach. Prvý krát sa k spevu dostal ako žiak Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach v triede pani učiteľky Mgr.art. Dagmar Lukáčovej. Neskôr pokračoval v štúdiu spevu ako žiak cirkevného konzervatória v Bratislave v triede Prof. Vlasty Hudecovej. Po krátkom štúdiu na konzervatóriu sa stal v roku 2009 študentom Vysokej školy múzických umení v triede Mgr. art. Dagmar Podkamenskej Bezačinskej, ArtD. Počas štúdia účinkoval vo viacerých operných komorných produkciách. Štúdium absolvoval s postavou Figara z Mozartovej opery Figarova svadba. Zúčastňoval sa viacerých speváckych súťaží (napr.súťaž Iuventus Canti 2014 vo Vrábľoch kde obsadil druhé miesto a získal čestné uznanie za najlepšiu interpretáciu duchovnej piesne). V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci sólista vo viacerých operných scénach na Slovensku i v zahraničí. V roku 2015 debutoval na scéne Slovenského národného divadla v postave Acmeta v inscenácii Kráľ Teodor v Benátkach od autora Giovanniho Paisiella. Pôsobí ako hosťujúci sólista v Štátnom divadle Košice, Štátnej opere Banská Bystrica, Národním divadle Brno, je hosťom rôznych festivalov, venuje sa koncertnej činnosti, komorným piesňovým recitálom a vystúpeniam pri rôznych spoločenských príležitostiach. 

Oksana Zvineková

Oksana Zvineková, rodená Hricáková, pochádza z umeleckej rodiny, dedko bol operný režisér a otec operný spevák a pedagóg. Po skončení ZUŠ u pani učiteľky Gabriely Holičovej, kde na národných súťažiach a súťažiach Melódie priateľstva získala niekoľko cien, študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede pani profesorky Idy Černeckej a neskôr v rokoch 1986 -1991 na Konzervatóriu P.I. Čajkovského v Moskve, v triede prof. Evgenija Mogilevského a Larisy Dedovej.

Po skončení štúdia pracovala ako profesor klavíra a korepetítor na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a neskôr ako korepetítor na VŠMU na katedre spevu. So svojimi mnohými študentami sa zúčastnila medzinárodných speváckych seminárov v Karlovych Varoch aj akos lužobný korepetítor a taktiež medzinárodných speváckych súťaží na Slovensku a v Čechách. V roku 1993 na súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch získala cenu za najlepšieho korepetítora súťaže a v roku 1996 získala túto cenu na medzinárodnej speváckej súťaži M.Sch. Trnavského v Trnave. Vystupovala na mnohých koncertoch doma i v zahraničí so svojim otcom - tenorom aj s inými sólistami Opery SND v Bratislave - Čechy, Ukrajina, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, po medzinárodnej súťaži Clary Haskil vo Vevey v roku 1991 vystupuje na niekoľkých koncertoch v orchestra Camerata Lysy a sólistom sir Yehudi Menuhinom.

Od roku 1997 do roku 2015 pôsobila v Chorvátsku ako professor klavíra na Umeleckej škole Ino Mirković Lovran - pobočka ostrov Krk, kde taktiež niekoľko rokov viedla detský zbor Mići Boduli a získala s ním veľa ocenení na festivaloch a súťažiach - Zagrebfest, Mikič, Deti ostrova Krka spievajú, a absolvovala niekoľko nahrávok pre HRT Rikeka a HRT Zagreb. Od roku 2003 pracovala v Rijeke na Umeleckej škole I.M. Ronjgova ako professor klavíra a korepetítor. Tu získala so študentami množstvo cien na celoštátnych I medzinárodných súťažiach a absolvovala nesmierne veľa koncertov. Od roku 2010 pracovala aj napobočke Zagrebskej akadémie v Rijeke v opernom štúdiu ako korepetítor. S kolegami Maurom Šestanom - violončelo a Goranom Pršom - clarinet založili trio Poetico, s ktorým koncertovali, nahrávali, taktiež s kolegyňou sopranistkou Ljubov Košmerl nahrala CD a absolvovala množstvo koncertov.

Od roku 2015 po návrate na Slovensko pôsobína Konzervatóriu v Bratislave ako kotepetítor - husle, spev a na VŠMU ako korepetítor v opernom štúdiu. Pôsobí ako výpomoc v Slovenskej filharmónii - klavír, čelesta. Naštudovala s režisérom P. Weincilerom operetu F. Lehára Gróf z Luxemburgu, ktorej premiéry a mnohé predstavenia odzneli v roku 2016 - 2018. Vystupuje na koncertoch so študentami, s Oktetom pod vedením dirigenta D. Simandla, s umelcami - s jubilantami pánmi P. Oswaldom a poprednými spevákmi a V. Hricákom. Zúčastnila sa súťaží so spevákmi - Medzinárodná súťaž I. Godina Vráble, Medzinárodná súťaž M. Sch. Trnavského Trnava s ktorými získala nieloľkokrásnych cien - 1. a 2. miesta.