Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Žilinské dychové trio

vzniklo v roku 1987 z iniciatívy členov Štátneho komorného orchestra Žilina ako prirodzený odraz ich vzťahu ku komornej hudbe a ku hre v malom komornom súbore. Súbor uskutočnil množstvo koncertov nielen na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline, ale získal si vynikajúce ohlasy aj v iných mestách Slovenska. Účinkoval na rôznych príležitostných akciách ako napr. pri zahájení osláv 70. výročia Deklarácie slovenského národa v Martine 1988, pri zahajovaní Interpretačnej súťaže SR v Banskej Bystrici v roku 1989, na mnohých vernisážach, na matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave (2000, 2004, 2009), na koncertoch v kúpeľných mestách, v rámci jarných a jesenných koncertných cyklov a i. V roku 2009 vystúpili aj na najväčšom slovenskom hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne. V rámci medzinárodného projektu EÚ Orchestra Network for Europe vystúpili členovia súboru spolu s hudobníkmi z ďalších európskych orchestrov niekoľkokrát vo Francúzsku, Poľsku, Česku, Slovinsku, Nemecku, Bulharsku a na Slovensku. Ako členovia ŠKO a pričlenených komorných súborov koncertovali takmer vo všetkých európskych krajinách, ako aj dvakrát USA, Kanade, Tunisku, Japonsku, Južnej Kórei, Číne a Brazílii.
Presvedčivé výkony na koncertných pódiách sa stali podnetom pre spoluprácu tria so Slovenským rozhlasom. Výsledkom tejto spolupráce je množstvo kvalitných štúdiových nahrávok a záznamov živých koncertov určených pre verejné vysielanie. Repertoár súboru je veľmi rozsiahly. Tvoria ho skladby od baroka až po súčasnú svetovú a slovenskú tvorbu. V roku 2003 vydali svoje prvé profilové CD so skladbami D. Milhauda, B. Martinů, C. Arrieua, W. A. Mozarta, J. Iberta a anonymných autorov z 18. storočia.

Hobojista Miroslav Ivaniš je absolventom žilinského konzervatória z triedy Milady Hriankovej (1984) a VŠMU v Bratislave z triedy Jozefa Ďurdinu (1992). Počas štúdií získal 1. a 2. cenu na súťažiach slovenských konzervatórií a 1. miesto na Duškovej súťaži v Prahe. Od roku 1986 je členom ŠKO Žilina, s ktorým spolupracuje aj sólisticky, podobne ako s komorným súborom Archi di Slovakia. Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Žiline. S huslistom Františkom Figurom a ŠKO Žilina uviedol premiérovo dielo Róberta Gašparíka Profundus motus pod vedením nemeckého dirigenta Alexandra Schwincka. 

Bibiána Bieniková študovala na Konzervatóriu v Žiline v triede svojho otca Pavla Bienika a na VŠMU v Bratislave v triede Jozefa Luptáčika. Počas štúdia sa úspešne zúčastnila na viacerých celoslovenských súťažiach (1990 - 3. cena a 1992 - 2. cena na súťaži slovenských konzervatórií). Dvakrát bola aktívnou účastníčkou na Medzinárodných majstrovských interpretačných kurzoch v Brne. Počas štúdia na VŠMU viackrát účinkovala sólovo s orchestrom aj s dychovým kvintetom. V roku 1993 získala I. cenu na súťaži, ktorú poriadala firma Yamaha. Od roku 1994 pôsobí na poste 1. klarinetistky ŠKO Žilina, s ktorým často vystupuje aj sólisticky (Stamic, Crusel, Mozart, Weber, Gašparík, Cikker, Bella, R. Strauss...). V novembri 2000 vystúpila sólisticky so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou Bystríka Režuchu, s ktorou uviedla v rámci festivalu Nová slovenská hudba premiérovo dielo Vnútorný obraz Róberta Gašparíka. Tento odznel v jej podaní aj na abonentnom koncerte ŠKO Žilina v marci 2001. V spolupráci so Sláčikovým kvartetom ŠKO Žilina a Ivanom Gajanom vystúpila v roku 2001 na koncerte v Mirbachovom paláci v Bratislave. 
Je členkou prestížneho komorného súboru Suchoňovo kvinteto, s ktorými účinkovala na mnohých koncertoch na Slovensku i v zahraničí, o. i. 2006 a 2007 vo francúzskej Pikardii, v roku 2015 na 18 koncertoch v 11 štátoch USA a v januári 2018 na slávnostnom koncerte k 25. výročiu vzniku Veľvyslanectva SR v Londýne. Je držiteľkou prestížnej ceny Slovenskej sporiteľne "Zlatá nota 2003". Od roku 2003 vyučuje aj na žilinskom konzervatóriu.

Fagotista Vladimír Hvizdák je absolventom Konzervatória v Žiline z triedy Vladimíra Šalagu (1975-1981). Je držiteľom 1. a 3. ceny zo Súťaže slovenských konzervatórií v rokoch 1978 aj 1980. Pôsobil v operných orchestroch v Opave a Olomouci, od roku 1987 je členom dychovej sekcie ŠKO Žilina. Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Žiline.