Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Xénia Jarová  (1986)

sa narodila v Prešove v rodine s hudobníckou interpretačnou i pedagogickou tradíciou. Konzervatoriálne aj vysokoškolské hudobné štúdium absolvovala v Bratislave. Na Vysokej škole muzických umení v Bratislave študovala hru na klavíri v bakalárskom a magisterskom stupni pod vedením Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej.

Doktorandské štúdium na Katedre klávesových nástrojov VŠMU s dizertačnou prácou venovanou Robertovi Schumannovi absolvovala pod vedením školiteľky Márie Heinzovej. Ako reflexiu doktorandského výskumu realizovala počas štúdia cyklus koncertov Komorný Schumann zameraný na uvádzanie piesní a komornej tvorby R. Schumanna. V rámci tohto cyklu uviedla okrem známych či menej známych diel aj absolútnu slovenskú premiéru Schumannovho prvého komorného diela - raného Klavírneho kvarteta c mol z rokov 1828-29. Počas štúdia sa v apríli 2016 zúčastnila Doktorandskej konferencie na HF JAMU v Brne, jej príspevok Klavírna komorná tvorba Roberta Schumanna je publikovaný v internetovom periodiku JAMUSICA. Na KKN sa podieľala na koncertnom a edukačnom projekte Bartókozmos a projekte Bratislavský klavírny karneval.

Je členkou OZ Albrechtina, ktoré má za cieľ objavovanie a koncertné uvádzanie neznámej slovenskej i svetovej hudby. Podieľa sa na príprave, organizácii i realizácii cyklu (Ne)známa hudba. So sólovým a komorným repertoárom vystúpila na koncertoch na Slovensku, vo Veľkej Británii, Čechách, Poľsku, na Ukrajine a na festivaloch Humenská hudobná jar, Akademické koncerty v Prešove, Prehliadka mladých skladateľov, Nová slovenská hudba, Cesty k hudbe v retrospektíve. Pravidelne spolupracuje a účinkuje s mnohými slovenskými interpretmi. S barytonistom Petrom Mazalánom obsahovo kooperuje a účinkuje na intermediálnych koncertných projektoch - Priesvitný zvuk, Kenotaf, Ten, ktorý prežil a i.

S manželom a kontrabasistom Filipom Jarom pôsobí ako stabilné koncertné duo od roku 2011. S úctou k významnému kontrabasistovi a skladateľovi Johannovi Mathiasovi Spergerovi zastrešili svoje pôsobenie prijatím názvu Sperger Duo. Spoločne získali Cenu za interpretáciu na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch 2012, hrali recitál v priamom prenose Slovenského rozhlasu. Pravidelne účinkujú v koncertných cykloch Nedeľné matiné v Mirbachu, Albrechtina, Hudobné večery na Palisádach, prezentovali sa na festivale Akademické koncerty v Prešove, Trenčianska hudobná jar, Bass Fest Banská Bystrica a na mnohých samostatných koncertoch Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku.

V roku 2018 realizovala Xénia Jarová ďalšiu CD nahrávku v spolupráci s významným kontrabasistom Miloslavom Gajdošom.

Mucha Quartet

vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov "Muchovo kvarteto". Komornú hudbu študovali na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika, na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride pod vedením Güntera Pichlera.

Získali 2. cenu na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava Martinů v Prahe (2010), 3. cenu na medzinárodnej súťaži GIANNI BERGAMO CLASSIC MUSIC AWARD 2012 v Lugane, sú víťazmi súťaže Josef Windisch Preis 2013 (Viedeň). Na medzinárodnej súťaži Premio Paolo Borciani 2014 získali 2. cenu a Cenu publika. Obdržali 1. cenu na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka 2014 (Praha), ako aj 1. cenu na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka 2015 (Brno).

Mucha Quartet získalo významné umelecké impulzy na medzinárodných interpretačných kurzoch Internationale Sommerakademie 2012 a 2013 v Reichenau (AT) pod vedením profesorov: Peter Schuhmayer, Johannes Meissl, Othmar Müller, Hatto Beyerle, Miguel da Silva, Evgenia Epshtein, Jan Talich, Petr Prause, Josef Klusoň, András Keller. Zúčastnili sa tiež na prestížnych majstrovských kurzoch v Schwarzenbergu (AT) - Günter Pichler; Académie musicale de Villecroze (FR) - Miguel da Silva, Alfred Brendel; McGill Intertnational String Quartet Academy Montreal (Kanada) - Gerhard Schulz, Michael Tree, Norman Fischer, Atar Arad.

Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí - spomeňme napr. Bratislavské hudobné slávnosti, festival Viva Musica!, Pražská jar, Concentus Moraviae, recitál vo viedenskom Musikverein, Bordeaux String Quartet Festival, festival Allegretto v Žiline, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina - (Ne)známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Luxemburskej filharmónie, Musiksommer Reichenau, Schubertiade Schwarzenberg, oficiálna návšteva anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku v roku 2008. V roku 2016 koncertovali na turné v Južnej Kórei a v Číne. V auguste 2013 získali cenu primátora mesta Piešťany za propagáciu slovenskej hudby. Obdržali titul Mladý tvorca v rámci Ceny Nadácie Tatrabanky v kategórii Hudba za rok 2016.

K ich nahrávkam patrí profilové CD (Diskant, 2013), Slovenské spevy Bélu Bartóka v spolupráci s Ivou Bittovou (Pavian Records, 2015), CD Bella-Dvořák (Diskant, 2017), ako aj CD Štyria hudci (Pavian Records, 2018).

V rokoch 2016-2017 boli rezidenčným súborom Rádia Devín. Medzi ich periodické projekty patrí musica_litera (spojenie vážnej hudby a umeleckého slova).