Trenčianska hudobná jar 2017

9. apríl - 14. máj 2017

"Festival Trenčianska hudobná jar 2017 má podtitul Hudobní velikáni I. Dramaturgia bude akcentovať významné skladateľské zjavy dejín hudby 

ako aj aktuálne výročia roku 2017."

9. 4. 2017 o 18:00 Galéria M. A. Bazovského

       Husľový recitál

         Peter Michalica (husle)

         Farhad Ashumov (husle)

         Viera Bartošová (klavír)

            viac o programe           viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 7€ 23. 4. 2017 o 18:00 Galéria M. A. Bazovského

         Klavírny recitál

           Kristína Smetanová (klavír)

             viac o programe          viac o interpretke

Vstupné:

4€ / 6€

30. 4. 2017 o 18:00 Piaristické gymnázium

         Koncert sláčikového kvarteta -

         Quatuor Blanc

            Joanna Kasperczyk (husle)

            Agnieszka Sawicka (husle)

            Weronika Milik (viola)

            Magdalena Abramowicz (violončelo)

                   viac o programe          viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 7€

7. 5. 2017 o 18:00 Piaristické gymnázium

           Komorný koncert

              Rajmund Kákoni (akordeón)

              Eugen Prochác (violončelo)

                   viac o programe             viac o interpretoch 

Vstupné:

5€ / 7€

14. 5. 2017 o 18:00 Piaristické gymnázium

             Vokálny koncert

                Mária Šimonovičová (soprán)

                Judit Andelová (mezzosoprán)

                Jana Nagy- Juhász (klavír)

                      viac o programe           viac o interpretoch  

Vstupné:

5€ / 7€

Partneri festivalu Trenčianska hudobná jar 2017:

Plagát Trenčianskej hudobnej jari 2017 na stiahnutie vo formáte PDF: