Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Peter Michalica

patrí k najvýznamnejším medzinárodne renomovaným reprezentantom slovenského koncertného umenia. Študoval na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave (Prof. J. Skladaný), Čajkovského konzervatóriu v Moskve (Prof. J. Jankelevič) a Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli (Prof. A. Gertler). Svoje majstrovstvo si zdokonaľoval aj pod vedením slávnych huslistov W. Schneiderhana a H. Szerynga. Je laureátom viacerých medzinárodnych súťaží, držiteľom viacerých cien a čestných ocenení. Na recitálových i sólových vystúpeniach s orchestrom vystupoval vo viac ako 30 krajinách 4 kontintentov. V r. 1982 až 1983 pôsobil ako hosťujúci profesor na Michigan State University a v rokoch 1985 až 1988 na Wayne State University v Detroite. Viedol rôzne majstrovské kurzy v USA a Európe. 

Pre svoje názory musel počas normalizácie v r. 1972 opustiť post asistenta na VŠMU. Na tejto škole pôsobí opäť od r. 1989. Je profesorom husľovej hry aj na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne a na Konzervatóriu v Bratislave.

Jeho repertoár siaha od baroka až po súčasnosť, pričom mnohé skladby slovenských autorov boli inšpirované jeho umeleckým majstrovstvom a sú mu dedikované.

Peter Michalica je aj žiadaným moderátorom a komentátorom celého radu programov, vrátane rozhlasu a televízie. V masmédiach sa často vyjadruje aj k mnohým aktuálnym otázkam súčasnosti.

Farhad Ashumov

sa narodil v Noginsku v Moskovskej oblasti, kde nadobudol základy hudobného vzdelania. Po presídlení do Azerbajdžanu, rodiska jeho rodičov, pokračoval v štúdiu husľovej hry na rôznych stupňoch škôl v Baku, kde v roku 2008 s vyznamenaním absolvoval tamojšiu Hudobnú akadémiu. V roku 2012 ukončil magisterské štúdium na JAMU v Brne v triede Petra Michalicu, u ktorého v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na VŠMU v Bratislave. V Azerbajdžane sa úspešne zúčastnil viacerých interpretačných súťaži, predstavil sa i na koncertoch v ČR a SR.

Viera Bartošová

Hru na klavíri študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u prof. Mašindu a na VŠMU v triede prof. Starostu. Hudobnú fakultu VŠMU ukončila s Cenou ministra školstva.

V roku 1985 získala štipendium francúzskej vlády v Paríži, kde pracovala pod vedením vynikajúceho klaviristu a pedagóga Dominika Merleta.

Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných klavírnych súťaží - J. S. Bacha v Lipsku (1984), Paola Denzu na Capri (1990), CIEM v Ženeve (1990).

V roku 1992 ukončila úspešne štúdium umeleckej ašpirantúry na VŠMU v Bratislave. Ako sólistka a zanietená komorná hráčka spolupracovala s mnohými renomovanými umelcami a hudobnými telesami doma i v zahraničí ( takmer všetky štáty Európy a Kanada ). Pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave.