Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Mária Šimonovičová

Študovala spev na Konzervatóriu v Košiciach. V roku 2011 sa zúčastnila na speváckych kurzoch na Janáčkovej akadémií múzických umění v Brne. V roku 2014 ukončila bakalárske štúdium na VŠMU v Bratislave v triede Hany-Štolfovej-Bandovej. Momentálne študuje na magisterskom stupni štúdia na VŠMU v Bratislave v triede prof. Petra Mikuláša. Na slovenskú interpretačnú scénu vkročila ako protagonistka viacerých vokálno- inštrumentálnych diel mladých skladateľov v rámci festivalu súčasnej hudby Orfeus. V roku 2009 sa so Štátnym divadlom Košice podieľala na predstavení Figarova svadba v meste Fertörákos v priestoroch jaskynného divadla neďaleko mesta Sopron. V tom istom roku sa zúčastnila na súťaži Pražský pěvec v Prahe, kde jej bolo udelené čestné uznanie, ako aj na Medzikonzervatoriálnej súťaži v Košiciach v roku 2010.V roku 2013 sa zúčastnila na projekte Conservatoire de la Ville de Luxemburg so zborom technik a hudobným telesom Bruno Walter Symphony Orchestra pod taktovkou Jacka M. Händlera.V roku 2015 naštudovala postavu Gasparini z opery La canterina a v roku 2016 stvárnila postavu Amora v opere Orfeus a Eurydika v produkcii VŠMU. Od roku 2014 sa stala členkou operného zboru SND, kde vystupuje v mnohých operných inscenáciách. 

Judita Andelová 

Spev študuje pod vedením Dagmar Livorovej a Petra Mikuláša. Viackrát sa zúčastnila majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského, Zlatice Livorovej a Dagmar Livorovej, a kurzov vytvárania dramatickej postavy u Jaromíra Brycha. V roku 2013 sa prebojovala do finále medzinárodnej súťaže Musica sacra v Ríme a podieľala sa aj na nahrávaní diela Antona Aschnera. Ako sólistka spolupracovala s Komornou filharmóniou Pardubice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, súbormi starej hudby Musica Aeterna a Solamente naturali, ďalej s Cappellou Istropolitanou, Metropolitným orchestrom, Komornou operou Bratislava. V Štátnej opere Banská Bystrica hosťuje ako Maddalena vo Verdiho Rigolettovi a ako Tretia dáma v Mozartovej Čarovnej flaute.

Jana Nagy- Juhász

Absolvovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Temešvári (Rumunsko) v triede Márie Bodóvej a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Idy Černeckej. Svoj talent rozvíjala aj na medzinárodných interpretačných kurzoch u takých osobností akými sú Lazar Berman a Eugen Indjić.

S úspechom sa zúčastnila viacerých klavírnych domácich a zahraničných súťaží. Stala sa laureátkou Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave (1991), semifinalistkou Klavírnej súťaže Roberta Schumannav Zwickau (SRN, 1993), roku 1994 bola účastníčkou dvoch prestížnych medzinárodných klavírnych súťaží Ferruccia Busoniho v talianskom Bolzane a Hamamatsu v Japonsku.

V rámci medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti reprezentovala Slovensko aj na Interpódiu. Ako sólistka účinkovala s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami. Je vyhľadávanou komornou partnerkou vokálnych umelcov a inštrumentalistov, spolupracovala s renomovanými umelcami ako sú Peter Mikuláš, Jevgenij Nesterenko, Gustáv Beláček, Ida Kirilová, Hana Štolfová - Bandová Alexander Jablokov, Peter Michalica a i. V januári 2003 reprezentovala Slovensko v rámci Dní kultúry Slovenskej republiky v kanadskom Montreale. Realizovala nahrávky pre rozhlas, televíziu i hudobné vydavateľstvá. Súčasne pôsobí pedagogicky na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.