Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Quatuor Blanc

Kvarteto Quatuor Blanc vzniklo v roku 2014. Jeho členkami sú držiteľky mnohých ocenení na rôznych súťažiach, študentky Hudobnej akadémie Karola Szymanowského v Katoviciach.

Súbor zdokonaľoval svoje zručnosti pod vedením vynikajúcich komorných hráčov - Marka Mosiu - umeleckého riaditeľa komorného orchestra mesta Tychy a členov Steud kvarteta, zloženého z členov Viedenskej filharmónie. V súčasnej dobe je súbor vedený Simonom Krzeszowcom, huslistom Sliezskeho kvarteta a huslistom a violistom Petrom Szumielom z Musagète Apollon kvarteta.

Počas svojej krátkej umeleckej činnosti Quatuor Blanc získal druhú cenu na medzinárodnej súťaži "Art of XXI. storočia" v Trenčíne v roku 2016.
Kvarteto je koncertne veľmi aktívne. Okrem iného účinkovalo vo Filharmónii v Bialystoku, na koncerte propagujúcom album "Hungarica" v koncertnej sále Hudobnej akadémie v Katoviciach, počas dňa otvorených dverí NOSPR, v hornosliezskom rehabilitačnom stredisku v Reptach v rámci festivalu "Hudobná akadémia zdravia" ap.