Trenčianska hudobná jeseň 2018

14. október - 11. november 2018

Program koncertu 11. 11. 2018

18:00 hod. Evanjelický kostol


Capella Istropolitana 
Umelecký vedúci: Robert Mareček 


Koncert komorného orchestra

Giovanni Battista Sammartini (1700 - 1775)

     Sinfonia A Dur

        - Presto

        - Andante

        - Presto assai

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

     Malá nočná hudba

        - Allegro

        - Romanze Andante

        - Menuetto Allegretto

        - Rondo Allegro

Ilja Zeljenka (1932 - 2007)

     Musica Slovaca

Leoš Janáček (1854 - 1928)

     Suita pre sláčikový orchester

        - Moderato

        - Adagio

        - Andante con moto

        - Presto

        - Adagio

        - Andante

Astor Piazolla(1921 - 1992)

     Libertango

* * *