Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Capella Istropolitana

Komorný orchester Cappella Istropolitana bol založený v roku 1983. Jej členov spája radosť z muzicírovania a zanietenie pre spoločnú hru v menšom komornom zoskupení. Väčšina z nich sú skúsení vyhľadávaní komorní hráči a taktiež sólisti. Názov "Cappella Istropolitana" pochádza z latinského slova Istropolis - mesto na Dunaji.

Hráčsky prejav orchestra charakterizuje vysoká technická úroveň, kultivovaný zvuk, bezprostredný výraz, interpretačná disciplína a obzvlášť výnimočná vernosť dobovému štýlu.

Na základe svojich vysokých kvalít bola v roku 1991 Cappella Istropolitana, pod vedením Roberta Marečka, menovaná Magistrátom mesta za Komorný orchester hlavného mesta Bratislava.

Jadro orchestra pozostáva z 15-ich hráčov na sláčikové nástroje. Okrem toho podľa repertoárových požiadaviek dopĺňajú pravidelne orchester ďalší hráči tak na sláčikové ako aj dychové nástroje.

Repertoár orchestra obsahuje diela nemeckého a talianského baroka, klasické aj romantické diela pre komorný orchester a taktiež skladby z 20.storočia, ktoré sa zväčša hrávajú bez dirigenta. V špeciálnych prípadoch hráva orchester aj vo väčšom obsadení. Vo väčšom obsadení uviedol orchester napr.kompletné Beethovenove a Brahmsove symfónie v Klagenfurte, Bizetovu Carmen v Aténach, Mozartovu Čarovnú flautu v Lisabone a Mozartovu operu Don Giovanni v Nemecku.

Pozoruhodná je spolupráca s významnými dirigentami ako Theodor Guschlbauer, Enoch zu Guttenberg, Jan Latham-Koenig, Andrew Parrott, Libor Pesek, Ralf Weikert, a Volker Schmidt Gertenbach a so svetoznámymi sólistami ako Alfred Brendel, Gabor Boldoczki, Philippe Entremont, Reinhold Friedrich, Jochen Kowalski, Igor Oistrach, Otto Sauter, Fazil Say, Stefan Vladar, Thomas Zehetmair, Lidia Baich, Maurice Steger, Patricia Kopatchinskaja, Vivian Hagen, Boris Garlitsky, Philippe Bernold, Laurent Korcia, Albrecht Mayer, Sergei Nakariakov, Wenzel Fuchs, Radek Baborák, Ivan Ženatý, Olivier Charles, Antoine Tamestit, Gautier Capuçon, Emmanuel Ceysson, Sharon Kam, Marie-Pierre Langlamet, Charlotte Balzereit, Stefan Schilli, Michala Petri, Dalibor Karvay, Bob van Asperen, Michael Martin Kofler.

Od začiatku svojej umeleckej činnosti sa orchester stal pevnou súčasťou domácej aj zahraničnej hudobnej scény. Vystupoval v takmer všetkých krajinách Európy, v USA, Kanade, Japonsku, Kórei, Číne, Macau, Hong Kongu, Egypte, Izraeli, na Novom Zélande, v Argentíne, Peru, Uruguaji, a Čile.

Cappella Istropolitana býva pravidelne a opätovne prizývaná participovať pri predvádzaní vokálno-inštrumentálnych skladieb od J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. van Beethovena, F. B. Mendelssohna, J. Brahmsa, A. Dvořáka, G. Verdiho (Requiem) a B. Brittna (Vojnové Requiem) spolu s renomovanými zbormi z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska.

Svoju vyspelosť a vysokú umeleckú úroveň orchester prezentuje aj zaradením niektorých sláčikových kvartetov a kvintetov od J. Haydna, L. van Beethovena, J. Brahmsa, B. Smetanu, P. I. Čajkovského, S. Prokofieva, A. Borodina a G. Verdiho do svojho širokého repertoáru.

Orchester býva pravidelne hosťom na Schleswig-Holstein Musik Festival, Pražskej jari, Bratislavských Hudobných Slávnostiach, Festivale hudby v Štrasburgu, Carinthischer Sommer vo Villachu, tak ako aj na rôznych hudobných festivaloch v Rheingau, Wiesbadene, Maulbronne, Tegernsee, Ludwigshafene, Kolíne, Nice, Nancy, Murtene a Berne.

Veľkým úspechom bola možnosť uviesť 38 Haydnových symfónií na 11-ich koncertoch v rakúskom meste Eisenstadt pri príležitosti 200.výročia úmrtia J.Haydna v roku 2009. Cappella Istropolitana tu účinkovala popri takých vynikajúcich orchestroch ako Concentus Musicus pod vedením N. Harnoncourta, Camerata Salzburg pod vedením H. Holligera, Wiener Akademie pod vedením M. Haselböcka, Amsterdam Baroque Orchestra pod vedením T. Koopmana, Orchestra of the 18th Century pod vedením Frans Brüggena, Orchestra of the Age of Enlightenment pod vedením Laurence Cummingsa a English Chamber Orchestra pod vedením Sira Colina Davisa.

Už 15 rokov po sebe orchester organizuje v Bratislave koncert na pamiatku svetoznámej sopranistky Lucie Popp pod názvom "Hommage a Lucia Pop". Na spoluúčinkovanie na tomto výnimočnom podujatí je každý rok pozvaný niektorý zo známych operných spevákov z rôznych krajín Európy.

Popri bohatej koncertnej činnosti sa orchester venuje s rovnakou intenzitou realizovaniu množstva rôznych zvukových a obrazových nahrávok. Cappella Istropolitana má doteraz na konte už vyše 120 CD nahrávok. O výnimočnej umeleckej kvalite týchto nahrávok svedčí aj vysoké číslo ich predajnosti, za čo bol orchester ocenený už dvoma platinovými diskami.

V roku 2013, bol orchester pozvaný rakuským dirigentom Ralfom Weikertom k realizácii DVD nahrávok s dielami od C. Ph. E. Bacha, J. Haydna, L. Mozarta, W. A. Mozarta, J. N. Hummela a C. M. von Webera so svetoznámymi sólistami ako napr. Daniel Ottensamer, Johannes Hinterholzer a Karl-Heinz Schütz.