Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

František Novotný

Študoval hru na husliach hru na brnianskom konzervatóriu u prof. Bohumila Kotmela st., na JAMU v triede prof. Bohumila Smejkala a u popredných virtuózov a pedagógov Zakhara Brona a Viktora Treťjakova. Víťazstvo, laureátske tituly a zvláštne ocenenia získal vo viac ako dvadsiatich súťažiach (napr. Kocianova súťaž, Concertino Praga, Beethovenova súťaž v Hradci, Ševčíkova v Písku, P. I. Čajkovského v Moskve, Pražská jar, Premio Paganini v Janove, International Competition v Tokiu...). Je nositeľom ceny talianskej rozhlasovej a televíznej spoločnosti RAI a medaili Henryka Wieniawského.

Svoj mimoriadne široký repertoár (napr. viac ako šesťdesiat titulov s orchestrom) uplatňuje v spolupráci s poprednými symfonickými telesami, koncertuje na významných pódiach európskych krajín, Japonska a USA (Carnegie Hall aj.). Okrem tradičného repertoára predstavuje aj menej známe alebo celkom neznáme diela svetových autorov - L. Bernstein, E. W. Korngold (1. české vydanie huslového koncertu na CD 2008), S. Barber, A. Copland, M. Rózsa, A. Berg. Realizuje nahrávky CD pre zahraničné aj české vydavateľstvá, napr. unikátne dvoj-CD s kompletným huslovým dielom Ernesta Blocha. Spolupracuje s rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. Pedagogicky pôsobí na Hudobnej fakulte JAMU, pravidelne učí aj na majstrovských kurzoch (ČR, Francúzsko, Japonsko, USA) a je porotcom celého radu medzinárodných husľových súťaží (napr. Pražské jaro, Ernst-Szymanowski v Poľsku ap.). V roku 2009 mu bol prezidentom Českej republiky udelený titul vysokoškolského profesora.

Mária Heinzová

Študovala na konzervatóriu v Žiline, po maturite pokračovala v štúdiu klavírnej hry na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvovala v triede prof. Idy Černeckej, u ktorej úspešne ukončila aj štúdium umeleckej ašpirantúry. Pôsobí ako docentka klavírnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU.

Vo svojom odbornom, resp. umeleckom zameraní sa sústreďuje najmä na oblasť klavírnej komornej hry a klavírnej spolupráce, venuje sa však aj sólistickej činnosti. Takmer 30-ročnou prácou pedagóga v oblasti klavírnej komornej hry získala obsiahly repertoár a bohaté skúsenosti, ktoré uplatňuje vo svojej koncertnej činnosti. Na pódiu vystúpila s významnými osobnosťami interpretačného umenia. Nahrávala v Slovenskom rozhlase, v Slovenskej televízii, koncertne vystúpila v Anglicku, Grécku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Ukrajine, Čechách. Niekoľkokrát bola prizvaná k spolupráci na medzinárodných interpretačných kurzoch. V premiére uviedla skladby viacerých súčasných slovenských autorov. Účinkovala na festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, Prehliadka mladých koncertných umelcov, Nová slovenská hudba, Orfeus, Hudba na hrade, Komorné večery vo Dvorane, Trenčianska hudobná jar/jeseň, Kubínska hudobná jeseň a ďalších.

Toho času vykonáva funkciu rektorky Vysokej školy múzických umení.