Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Peter Nágel

Narodený v Nových Zámkoch (SR) v roku 1991, kde od veku siedmich rokov navštevoval hodiny klavíra na Základnej umeleckej škole. Od roku 2010 študuje u profesorky Idy Černeckej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde si pravidelne rozširuje svoj obzor aj účasťou na majstrovských interpretačných kurzoch (Viviana Sofronitzki, Karl-Andreas Kolly, Robert DeGaetano, Ivan Klánský, Alexandar Serdar a i.). Vystúpil na viacerých slovenských festivalových podujatiach (Festival Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, Trenčianska hudobná jar, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci) a aj v zahraničí (Česká republika, Rakúsko).

Klavirista v roku 2015 ukončil s vyznamenaním a pochvalou dekanky magisterské štúdium a svoje klavírne umenie si ďalej zdokonaľuje u profesorky Černeckej na doktorandskom stupni štúdia. V akademickom roku 2015/2016 absolvoval stážový pobyt na JAMU v Brne u docenta Jana Jiraského. V roku 2016 reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej prehliadke mladých klaviristov "Piano forte - the next generation" vo Viedni. Výber z týchto koncertov vyšiel následne na CD nosiči vo viedenskom vydavateľstve Gramola. V roku 2017 predviedol Lisztov Klavírny koncert A dur so ŠKO Žilina a dirigentom Martinom Leginusom.

Nágelov pódiový prejav pôsobí vďaka jeho mimoriadnej profesionálnej výbave a hlbokej emocionálnej zaangažovanosti veľmi suverénne. Jeho hra je okrem virtuozity a komplexného ovládania nástroja charakteristická aj sugestívnou prácou s klavírnym zvukom, plasticitou a obsahovou plnosťou.

Mladý umelec je aktívny aj v oblasti štvorručnej hry a hry na dvoch klavíroch. Spolu so Zuzanou Vontorčíkovou (VŠMU) sa tomuto odboru klavírnej interpretácie venujú pod vedením docenta Františka Perglera. V roku 2015 vyhrala dvojica prvú cenu na medzinárodnej súťaži "21st Century Art" vo Viedni.