Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Hana Muchová (1989)

vyštudovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave (Peter Čerman) a VŠMU (František Pergler). Už počas štúdii sa zúčastnila viacerých domácich a medzinárodných súťaží ( 1. cena na medzinárodnej súťaži Pála Kadosu, 1. cena na The 21 st Century Art International competition, Viedeň...). Zúčastnila sa niekoľkých majstrovských interpretačných kurzov (Tel-Hai International Piano Master Classes v Izraeli, International Music Camp in Balassagyarmat, International Piano Class in Tamasi a iné.) a pracovala pod vedením renomovaných osobností ako napr. V. Derevianko, E. Krasovsky, A. Goldstein, A. Mndoyants, D. Bashkirov, J. Ribera, J. Rose, G. Kwok, B. Szokolay, G. Eckhardt, L. Lazar, M. Abrahám, L. Holics, L. Rév...). Jej komorným partnerom je violončelista Pavol Mucha, s ktorým v roku 2020 nahrala CD ("Cello Sonatas" - Beethoven, Schubert, Grieg). V rámci štvorručnej hry vystupuje na domácich pódiách s klaviristkou Xéniou Jarovou. Počas doktorandského štúdia sa venuje naštudovaniu komornej inštrumentálnej tvorby Franza Schuberta v spolupráci s členmi Muchovho kvarteta.

Juraj Tomka (1986)

po štúdiu na Konzervatóriu v Bratislave, kde bol žiakom Stanislava Muchu, pokračoval na bratislavskej Vysokej škole múzických umení ako žiak Jozefa Kopelmana a Alexandra Jablokova. Na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni študoval u Jana Pospíchala, Petra Schuhmayera a Johannesa Meissla (Artis-Quartett Wien), na Escuela Superior de Musica Reina Sofia v Madride študoval u Güntera Pichlera. Je víťazom niekoľkých interpretačných súťaží, napr. držiteľ ceny Nadácie YAMAHA z roku 2010. Zúčastnil sa na husľových kurzoch viacerých významných hudobníkov (Jindřich Pazdera, Vesselin Paraschkevov, Jozef Kopelman, Serguei Azizian, Isaac Schuldman, Francesco Senese, Simone Jandl). Pôsobil v niekoľkých medzinárodných orchestrálnych telesách: International Youth Symphony Orchestra, Bremen, Wiener Jeunesse Orchester, Viedeň, EuropeanUnionYouth Orchestra pod vedením svetoznámych dirigentov. Účinkoval so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Capellou Istropolitanou, Spiramirabilis, hral v Slovenskom kvartete, Sláčikovom kvartete Jána Strmenského, Klavírnom triu Istropolis. V súčasnosti je prvým huslistom Mucha Quartet, ale vystupuje aj sólovo, napr. so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave, Symfonickým orchestrom VŠMU Bratislava, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice, s Moyzesovým kvartetom, VŠMU Baroque Ensemble, Barokovým komorným orchestrom. Viackrát účinkoval sólovo na Bratislavských hudobných slávnostiach. Pôsobí aj ako pedagóg hry na husliach na Konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU.

Pavol Mucha

Vyštudoval hru na violončele v Bratislave a v Prahe. Ako sólista účinkoval s viacerými slovenskými a českými orchestrami. Dnes pôsobí ako pedagóg hry na violončelo na Konzervatóriu v Bratislave a je členom Mucha Quartet, ktoré vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov "Muchovo kvarteto". Komornú hudbu študovali na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika, na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride pod vedením Güntera Pichlera. Získali 2. cenu na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava Martinů v Prahe (2010), 3. cenu na medzinárodnej súťaži GIANNI BERGAMO CLASSIC MUSIC AWARD 2012 v Lugane, sú víťazmi súťaže Josef Windisch Preis 2013 (Viedeň). Na medzinárodnej súťaži Premio Paolo Borciani 2014 získali 2. cenu a Cenu publika. Obdržali 1. cenu na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka 2014 (Praha), ako aj 1. cenu na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka 2015 (Brno). V súčasnosti študuje operný spev na VŠMU u Petra Mikuláša a je členom operného štúdia SND.