Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Mobilis Saxophone Quartet

Toto zoskupenie vytvorili štyria ambiciózni študenti hry na saxofóne vo Viedni v roku 2009. Dnes sú to vynikajúci saxofonisti a pedagógovia v hudobných školách a univerzitách v Rakúsku a Chorvátsku.

Toto kvarteto si čoskoro získalo uznanie, keď vyhralo Rakúsku národnú súťaž komornej hudby a stalo sa finalistom súťaže Fidélio na viedenskom konzervatóriu. Títo štyria hudobníci hrali v hlavných koncertných sálach v Rakúsku, v európskych krajinách a v Južnej Amerike. Ich debutové CD vyšlo roku 2011 a bolo výsledkom spolupráce s Bank-Austria, ktorá označila kvarteto za Umelca roku. Rakúsky rozhlas Ӧ1 udelil ich CD ocenenie Pasticcio. V koncertnej sezóne 2016/2017 sa kvarteto stalo súčasťou programu rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí, nazvanom " Nový rakúsky zvuk hudby".

Kvarteto hrá klasickú hudbu, písanú pôvodne pre saxofónové kvarteto, ako aj aranžmány zo skorších hudobných období a súčasnú hudbu 20. a 21. storočia. Cieľom tohto zoskupenia je koncertne prezentovať relatívne neznámu kombináciu týchto štyroch nástrojov ako aj dávať hudobné lekcie, pričom kombinujú hudbu s divadlom a inými umeleckými formami.

Členovia kvarteta

Michael Krenn je profesorom hry na saxofón na Univerzite v Innsbrucku a asistent v medzinárodne uznávanej triede hry na saxofón na MUK vo Viedni. Už počas štúdia u profesora Larsa Mlekuscha a profesora Ota Vrhovnika bol vedúcim saxofonistom mladšej generácie a získal ocenenia na súťažiach po celom svete. Od roku 2013 je členom Rakúskeho súboru novej hudby (OENM). Popri svojej pedagogickej činnosti je aktívnym komorným hudobníkom a sólovým saxofonistom. Nahral niekoľko CD, v ktorých prezentuje vysoko kvalitný výkon v kombinácii s umeleckou kreativitou v rozličných hudobných štýloch.

Yukiko Krenn je saxofonistka žijúca v Rakúsku. Hru na saxofóne študovala na univerzite "Hudba a mediálne umenia SHOBI" u prof. Shinichi Iwamoto v Tokyu a u prof. Ota Vrhovnika vo Viedni a tiež u prof. Petra Rohrsdorfera v Linzi. Už ako mladá saxofonistka aktívne participovala na rôznych súťažiach a získala najvyššie ocenenia. Tiež robila kurzy u uznávaných saxofonistov, ktorí napohohli jej hudobnému napredovaniu. Ako hudobníčka neskôr spolupracovala v rozličných hudobných zoskupeniach, ansámbloch a orchestroch. Koncertovala s orchestrom Volksoper Viedeň, Vienna Jeunesse orchestrom, European Union Youth orchestrom, Viedenskými mladými filharmonikmi, Viedenským saxofónovým orchestrom a ďalšími. Vyučuje hru na saxofón po celom Rakúsku.

Goran Jurković je hudobníkom, ktorého aktivity v množstve hudobných štýlov z neho robia dôležitého saxofonistu a dychového hráča v kultúrnom živote Chorvátska. Študoval u prof. Dragana Sremeca v Chorvátsku a prof. Larsa Mlekuscha vo Viedni. Ako klasický saxofonista koncertoval so Záhrebskou filharmóniou, Cantus Ensemblom, Orchestrom Chorvátskej armády, HGM Jazz orchestrom Zagreb a Orchestrom Národného divadla Chorvátska. Vo svojom domovskom meste Jaska je jedným z hlavných organizátorov každoročnej udalosti Medzinárodného majstrovského kurzu a koncertov pre mladých saxofonistov ako aj študentov hry na saxofón, ktorí študujú na hudobnej univerzite v Zagrebe. Momentálne žije a pracuje v Chorvátsku, učí na hudobnej škole Jastrebarsko a koncertuje so svojimi početnými skupinami.

Janez Uršej študoval u prof.Larsa Mlekuscha a prof. Oto Vrhovnika vo Viedni. Od mladosti bol úspešný v mnohých hudobných súťažiach, kde získal najvyššie ocenenia. Koncertoval ako sólista alebo člen mnohých orchestrov, ako sú napr. Slovinský filharmonický sláčikový komorný orchester, RTV Slovinský symfonický orchester, Radio Symhonie Orchestra Viedeň a ďalšie. Ako komorný hudobník hral s Mobilis Saxophone Quartet a Viedenským saxofónovým orchestrom v mnohých koncertných sálach v Rakúsku, Slovinsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Belgicku, Chorvátsku a Srbsku , ako sú napr. Musikverein Viedeň, Konzerthaus Viedeň, ORF Radio- kulturhaus Viedeň, Sloviská filharmónia, atď. Je v spojení so svojím domovským mestom Velenje, pretože hrá v Dychovom orchestri Premogovnik Velenje.

Janez momentálne vyučuje hru na saxofóne a klarinete v hudobnej škole Thayatal v Dolnom Rakúsku a na Americkej medzinárodnej škole vo Viedni.