Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Mucha Quartet

Kvarteto vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov "Muchovo kvarteto". Ďalšími profesormi kvarteta boli Ján Slávik (Vysoká škola múzických umení, Bratislava), Johannes Meissl (Universität für Musik und darstellende Kunst, Viedeň) a Günter Pichler (Escuela Superior de Música Reina Sofía, Madrid). Významné umelecké impulzy získalo Mucha Quartet na majstrovských kurzoch komornej hry Internationale Sommerakademie v Reichenau (AT), na prestížnych majstrovských kurzoch v Schwarzenbergu (AT), ďalej Académie musicale de Villecroze (FR), McGill Intertnational String Quartet Academy Montreal (Kanada). Medzi ich interpretačné úspechy patrí 2. cena na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava Martinů (Praha, 2010), 3. cena na medzinárodnej súťaži GIANNI BERGAMO CLASSIC MUSIC AWARD (Lugano, 2012), sú víťazmi súťaže Josef Windisch Preis (Viedeň, 2013). Na medzinárodnej súťaži Premio Paolo Borciani 2014 získali 2. cenu a Cenu publika. Obdržali 1. cenu na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka (Praha, 2014), ako aj 1. cenu na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka (Brno, 2015).

Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí - spomeňme napr. Bratislavské hudobné slávnosti, festival Viva Musica!, Pražská jar, Concentus Moraviae, recitál vo viedenskom Musikverein, Bordeaux String Quartet Festival, festival Allegretto Žilina, Albrechtina - (Ne)známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Luxemburskej filharmónie, Musiksommer Reichenau, Schubertiade Schwarzenberg, oficiálna návšteva anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku v roku 2008. V roku 2016 koncertovali na turné v Južnej Kórei a v Číne. Obdržali titul Mladý tvorca v rámci Ceny Nadácie Tatrabanky v kategórii Hudba za rok 2016. K ich nahrávkam patrí profilové CD (Diskant, 2013) a Slovenské spevy Bélu Bartóka v spolupráci s Ivou Bittovou (Pavian Records, 2016). V rokoch 2016-2017 boli rezidenčným súborom Rádia Devín. Medzi ich periodické projekty patrí musica_litera (spojenie vážnej hudby a umeleckého slova).

František Pergler (1967)

V roku 1988 absolvoval Konzervatórium v Žiline (Ľudmila Kršková), v štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave (Marián Lapšanský, Zuzana Paulechová). V rokoch 1995 - 1998 absolvoval doktorandské štúdium u prof. Idy Černeckej. Aktívne sa zúčastnil na niekoľkých medzinárodných interpretačných kurzoch, kde pracoval pod vedením viacerých významných osobností: Halina Czerny-Stefańska, Eugen Indjić, Ewa Bukojemska, Kevin Kenner, Phi Schien-Chen. K jeho významným umeleckým úspechom patrí účasť v semifinále medzinárodných klavírnych súťaží - M. Canals v Barcelone a J. N. Hummela v Bratislave.

Vystúpil na koncertných pódiách na Slovensku, v Španielsku, Nemecku, Poľsku, Nórsku, Taliansku, Bosne Hercegovine, je častým hosťom i v Českej republike. Venuje sa sólovej koncertnej činnosti, v komornej štvorručnej hre spoluúčinkuje s klaviristkou Idou Černeckou. Spolupracoval s Moyzesovým kvartetom, účinkoval so spevákmi Petrom Dvorským, Martinom Babjakom, Jozefom Kundlákom a ako sólista vystúpil s orchestrami ŠKO Žilina (dir. Oliver Dohnányi), ŠF Košice, a i... Realizoval niekoľko nahrávok na CD nosičoch. Priemiérovo uviedol do koncertného života o.i. rad významných skladieb pre klavír od Juraja Hatríka (7 brán k tajomstvu, Dvaja nad kolískou, Bolo-nebolo..., Sonáta "Stopy").

V súčasnosti je docentom hry na klavíri na VŠMU v Bratislave, vedie majstrovské interpretačné kurzy a semináre pre pedagógov klavírnej hry na Slovensku i zahraničí, venuje sa aj publikačnej činnosti.

Filip Jaro (1986)

Narodil sa v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabase ho inšpirovali otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasisti. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Od roku 2007 je členom orchestra Opery SND, od roku 2008 na pozícii zástupcu vedúceho skupiny kontrabasov. Absolvoval majstrovské kurzy u prof. Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa piateho, šiesteho a siedmeho Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením takých kontrabasistov ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, J. Valenta, H. Mayr, J. Niederhammer, C. Rottaru, W. Guttler. Ako sólista a komorný hráč sa predstavil vo viacerých zahraničných mestách (Budapešť, Praha, Salzburg, Frankfurt, Vieden, Paríž, Brémy, Martinique). Sólovo účinkuje pravidelne spolu s manželkou, klaviristkou Xéniou Jarovou ako koncertné duo - Sperger Duo - kontrabas a klavír.