Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Božena Ferancová

je absolventkou Vysokej Školy múzických umení v Bratislave. Svoje štúdiá si doplnila na majstrovských speváckych kurzoch v Accademii Chigianna v talianskej Siene. Absolvovala polročnú stáž u Maestra Carla Bergonziho v Busette, ktorú ukončila debutom Teatro Regio di Parma postavou Lauretty z opery G. Pucciniho, Gianni Schicchi. Bola aktívnou účastníčkou na majstrovských kurzoch v Moskve u Jeleny Obrazcovovej a Badriho Maisuradzeho v Petersburgu. Zúčastnila sa viacerých domácich a zahraničných súťaží ( 1. cena - M. Schneider- Trnavský, 2. cena- Karlove Vary, Mozartova Praha, Trenčianske Teplice, kde získala 1. miesto a cenu kritiky. Je laureátkou súťaže Voci verdiani v Busette). V roku 1990 sa stala sólistkou opery SND v Bratislave, kde stvárnila viacero operných postáv. V súčastnosti je hosťujúcou sólistkou SND v Bratislave, v Janáčkovej opere Brno a Štátnej opere v Prahe v mlado- dramatickom obore. Hosťuje aj ako interpretka vokálno-symfonických diel doma aj v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Estónsko, Rusko, Česká republika, Japonsko, Čína ...). V roku 2014 sa predstavila v koncertnom prevedení opery Elektra od R. Straussa v Pekingu a v Sanghaji. V roku 2015 v Londýne na slovenskej ambasáde mala na slávnostnom galakoncerte recitál, v ktorom sa prezentovala v piesňovej a opernej literatúre slovenských aj svetových skladateľov. V decembri 2016 vystupovala na slávnostnom galakoncerte v kostole St. Martin in the Fields na Trafalgar Square v samom centre Londýna v rámci projektu kultúrneho podujatia, v čase zavŕšenia predsedania Slovenskej republiky EÚ. Umelkyňa sa venuje od roku 2005 aj pedagogickej činnosti. Pôsobí na štátnom konzervatóriu v Bratislave, od roku 2015 na Akadémii umení v Banskej Bystrici a od roku 2016 pôsobí na Vysokej Škole múzických umení v Bratislave. Od roku 2013 usporadúva vokálne interpretačné majstrovské kurzy v Trenčianskych Tepliciach a v Klíži.

Gloria Nováková 

Od svojich 6 rokov navštevovala ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského v Trnave odbor - operný spev. V štúdiu pokračuje na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. art Boženy Ferancovej ArtD. Popri štúdiu spevu sa venuje aj hre na harfe. Ako pätnásťročná naštudovala v opernom štúdiu Konzervatória postavu Ludmily z opery Predaná nevesta. V roku 2017 získala 2. miesto na Súťaži Slovenských konzervatórií, 2. miesto na medzinárodnej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch a 2. miesto na Medzinárodnej súťaži Mikuláša Schneidera - Trnavského v Trnave, cenu primátora mesta Trnava pre talent do 21 rokov, cenu európskej Akadémie Schengen v Bratislave. Vystupuje na rôznych školských koncertoch a významných podujatiach doma aj v zahraničí.

Saskia Franková

Študovala spev na konzervatóriu v Košiciach, v súčastnosti na Bratislavskom konzervatóriu študuje u Mgr. art. Boženy Ferancovej ArtD. Zúčastnila sa medzinárodnej sútaže Pro Bohemia v Ostrave a taktiež medzinárodnej sútaže v Olomouci. V roku 2017 stvárnila v opernom štúdiu konzervatória postavu Mariken z opery Hry o Márii od Bohuslava Martinů. Na kompozičnom koncerte súčastnej hudby na pôde VŠMU premiérovala skladbu Et ne nos s komorným orchestrom vysokej školy. V rokoch 2016 a 2017 absolvovala kurzy operného spevu u profesorky Boženy Ferancovej. 

Oksana Hricáková- Zvineková - klavír

Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, v triede profesorky Idy Černeckej, potom na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve v triede prof. E. Mogilevského a L. Dedovej. Po ukončení koncertuje sólisticky a komorne. Vystupuje na koncertnom turné po Švajčiarsku s orchestrom Camerata Lysy so Sir Yehudi Menuhinom. Pôsobila na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg klavíra a korepetítor a na VŠMU v Bratislave ako korepetítor na katedre spevu. So študentami sa zúčastňuje mnohých súťaží a seminárov, kde na medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch a M. Sch. Trnavského v Trnave získava ceny za najlepšieho korepetítora súťaže. Vystupuje so svojím otcom-operným spevákom a mnohými poprednými umelcami doma i v zahraničí. 19 rokov žila a pôsobila v Chorvátsku, kde pracovala ako pedagóg a korepetítor na Strednej umeleckej škole I. M. Ronjgova v Rijeke a na pobočke Zagrebskej akadémie v Rijeke. Momentálne pôsobí ako korepetítor na speváckom oddelení na Konzervatóriu v Bratislave a ako korepetítor v opernom štúdiu na VŠMU v Bratislave.


Po koncerte v ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.

zľava: Eva Kulhánková (riaditeľka ZUŠ)Saskia Franková (soprán), Oksana Hricáková- Zvineková (klavír), Božena Ferancová (soprán), Gloria Nováková (soprán)