Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Tibor Bertók

Po ukončení gymnázia nastúpil na Konzervatórium v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2016. V štúdiu hry na husliach pokračoval potom aj na Vysokej škole múzických umení, ktorú ukončil v roku 2019. Počas štúdia absolvoval množstvo vystúpení s orchestrami, ale aj sólové koncerty na Slovensku aj v zahraničí. Koncertoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Royal Concertgebouw Orchestra a Slovenským národným divadlom.

Spolupracoval s dirigentmi: Rastislavom Štúrom, Jánom Kučerom, Szabolcs Medveczkim, Dušanom Štefánkom ap. Úspešne ukončil majstrovské kurzy v Budapešti u Miklósa Szenthelyiho a Jozefa Lendvayho a v Bratislave u Štefana Gyöpösa, ako aj kurz u Juliana Rachlina a Dalibora Karvaya.

V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu v odbore dychových a strunových nástrojov na VŠMU v Bratislave.

Eduard Lenner

Narodil sa v roku 1986 v Bratislave. V rokoch 1994-2001 navštevoval ZUŠ Štefánikova pod vedením Mgr. Kataríny Lukešovej, v rokoch 2001-2007 bol študentom Mgr. Karola Toperczera na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré absolvoval s titulom "Najlepší absolvent roka". V rokoch 2007-2012 bol poslucháčom VŠMU v Bratislave v triede Prof. Idy Černeckej, v rokoch 2010-2012 ho pedagogicky viedla tiež odb. as. Mgr. art. Magdaléna Bajuszová, ArtD. Za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu školy mu bola udelená Cena dekanky. V rokoch 2012-2015 absolvoval doktorandské štúdium pod vedením školiteľky Prof. Idy Černeckej.

V roku 2006 postúpil do druhého kola medzinárodnej klavírnej súťaže F. Chopina v Budapešti, v roku 2008 vyhral štipendium Yamaha. Svojimi recitálmi sa predstavil v rôznych mestách na Slovensku, účinkoval na niekoľkých domácich festivaloch a pravidelne koncertuje vo Viedni. V roku 2015 odohral klavírny recitál v talianskom Udine.

Ako komorný spoluhráč pravidelne spolupracuje so spevákmi na pódiách doma i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Nemecko). V roku 2014 debutovo sólisticky účinkoval so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Rastislavom Štúrom.

Pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.