Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Spectrum Quartett

je profesionálne sláčikové kvarteto, venujúce sa predovšetkým klasickej a súčasnej vážnej hudbe. Širokospektrálnym záberom svojich členov, čerpá Spectrum Quartett aj z jazyka ľudovej hudby, jazzu a improvizácie, čo počuť v energickom prejave a originálnom zvuku kvarteta.

Členovia kvarteta začali spolu účinkovať v roku 2009, tvoriac základ Orfeus Ensemble, neskôr EnsembleSpektrum - telesa prezentujúceho tvorbu študentov Katedry skladby a dirigovania Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Nielen festival súčasnej hudby Orfeus, ale aj mnohé iné koncertné príležitosti ako Prehliadka mladých skladateľov, Soozvuk, či Asynchronie ich naďalej spájali a viedli k osamostatneniu a založeniu sláčikového kvarteta v roku 2012.

Pod pedagogickým vedením prof. A. Jablokovova (Trávničkovo kvarteto) a neskôr prof. Jána Slávika (Moyzesovo kvarteto) a intenzívnou prácou sa repertoár kvarteta rozširuje; Ťažiskom nie je len pokračujúce premiérovanie súčasnych diel, ale aj klasická komorná literatúra.

Spectrum Quartett sa predstavilo v marci 2015 v Slovenskom rozhlase ako súčasť cyklu koncertov Rezidenčného súboru Rádia Devín - Ensemble Ricercata s dielami S.Reicha, P.Glassa a v premiére P. Machajdíka.
Kvarteto účinkovalo na medzinárodnom umeleckom projekte pod názvom GRIEG DAY v novembri 2015, ktorý má ambíciu stať sa zakladateľskou aktivitou v procese nadviazania spolupráce medzi The International Edvard Grieg Society (IGS) a HTF VŠMU v Bratislave. Kvarteto sa aktívne zúčastnilo kurzov pod vedením Ricarda Odriozola a Eldbjorg Hemsing.

Samostatný debutový recitál Spectrum Quartett sa uskutočnil v máji roku 2016 v koncertnej sieni Dvorana. O pol roka neskôr s pripravilo kvarteto nový program a ďalší samostatný recitál odohralo v Pálfyho paláci pod záštitou Európskej hudobnej akadémie Bratislava - Shengen a starostu mestskej časti Bratislava Radoslava Števčíka.

V roku 2017 v spolupráci s renomovaným tanečným divadlom Debris Company, naštudovalo Spectrum Quartett tanečno-divadelné predstavenie Únos Európy pod réžiou Jozefa Vlka, s autorskou hudbou Vladislava Šarišského. Predstavenie má za sebou niekoľko úspešných repríz a bolo nominované na divadelné Dosky 2017 za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla.

Aj naďalej ostáva Spectrum Quartett verné premieram nových kompozícií. V júli 2017 v Galérii mesta Bratislava Spectrum Quartett spolu s gitaristom Martinom Krajčom premiérovalu skladbu pre sláčikové kvarteto a gitaru od Pavla Malovca v rámci gitarového festivalu J.K.Mertza.

Spectrum Quartett má za sebou množstvo úspešných koncertov, spoluprác a nahrávok: Koncerty pre BKIS a Kultúrne leto Bratislava, Opera Mozart, v rámci festivalu Orava Klasik, zahájenie a pravidelné učinkovanie na Grape festivale, učinkovanie na Pohoda Festivale, spolupráca s tanečnou skupinou Eurytmia, účinkovanie na Bratislavských jazzových dňoch s ocenenou jazzovou kapelou Ľudové mladistvá.

Nahrávky a spolupráca s Borisom Lenkom, Pavlom Bodnárom, Borisom Železňákom, Michalom Novinski, Petrom Zajačkom, kapelou Lavagance, a najnovšie s Janou Kirschner.

Najbližším cieľom Spectrum Quartett je štúdium repertoáru slovenských skladateľov 20. storočia, ktorých diela čerpali z ľudovej hudby a uskutočniť koncertné turné a nahrávku ešte nepremierovaných skladieb skladateľov generácie 1984-88.