Hudba pod hradom - jar 2024

14. apríl - 12. máj 2024

Program koncertu 5. 5. 2024

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

Husľový koncert


Ján Timčák - husle
Zuzana Zamborská - klavír


Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

      Sonáta F dur č. 5 op. 24 Jarná

      I. Allegro

      II. Adagio molto espressivo

      III. Allegro molto

      IV. Rondo

Juraj Filas (1955 – 2021)

      Les Adieux

Franz Schubert (1797 – 1828)

     Sonáta A dur D. 574 Grand Duo

      I. Allegro moderato

      II. Scherzo

      III. Andantino

      IV. Allegro vivace

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

      Introdukcia a Rondo capriccioso op. 28

,,Pýtate sa ma, odkiaľ beriem svoje myšlienky? Nemôžem to s určitosťou povedať. Prichádzajú nevolané,nepriamo aj bezprostredne, mohol by som ich uchopiť do rúk vo voľnej prírode, v lese, na prechádzkach, v tichu noci, za skorého rána, podnietené náladami, ktoré sa u básnika premenia v slová a u mňa v tóny, ktoré znejú, šumia, burácajú, až konečne stoja v notách predo mnou. ,,

                                                                                                                                       L.van Beethoven

Ludwig van Beethoven skomponoval 5. husľovú sonátu v roku 1800, kedy bol už uznávaný skladateľ a klavírny virtuóz. V tomto období cestoval častejšie aj na Slovensko, do kaštieľa v Dolnej Krupej. Romain Rolland napísal: "Beethoven sa nikdy nestretol s priateľstvom takým živým, takým verným, takým skutočne bratským ako v rodine Brunswikovcov" z Dolnej Krupej. Pre Beethovena to však nebolo len šťastné obdobie. Zhoršovala sa mu jeho choroba sluchu, no napriek tomu sa nevzdával a veľmi intenzívne komponoval. Sonáta č.5 dostala pomenovanie Jarná až neskôr, podľa radostného charakteru celej skladby. Autor v nej rozširuje klasický trojčasťový model sonáty na symfonický, pozostávajúci zo štyroch častí.

Slovenský skladateľ Juraj Filas sa narodil v Košiciach, hudobné vzdelanie získal v Prahe, kde sa aj natrvalo usadil. Je autorom viac ako 100 hudobných opusov. Jeho skladby sú inšpirované vierou v silu hudby, ktorá môže liečiť, otvárať srdcia a spájať národy. Sám autor hovorí: ,,Mojimi hudobnými prioritami sú melodickosť, harmónia, výstavba formy a zdieľnosť . Les adieux pre husle a klavír znamená v preklade zbohom. Český huslista Ivan Ženatý, ktorému je skladba venovaná, ju interpretoval s veľkým úspechom aj v Carnegy Hall v New Yorku. L.van Beethoven aj F. Schubert žili v tom istom čase vo Viedni, učiteľom oboch skladateľov bol A.Salieri a preto je prekvapivé, že sa osobne nepoznali. Beethoven sa na sklonku svojho života zoznámil so Schubertovou tvorbou a obdivne sa o nej vyjadril, ale choroba mu už nedovolila stretnúť sa s ním osobne. O 27 rokov mladší Schubert bol zas príliš plachý na to, aby priamo oslovil veľkého maestra.

Franz Schubert píše svoju romantickú husľovú sonátu A dur v lete roku 1817. Má 20 rokov a vďaka podpore priateľov sa môže sa venovať tomu, čo má najradšej, celé dni komponuje. Husľová sonáta A dur pozostáva tak ako u Beethovena Jarná, netypicky zo štyroch častí. 1. časť nastoľuje melódiu, ktorá pripomína Schubertove prekrásne piesne. Temperamentné Scherzo je inšpirované viedenským folklórom, tancom ländler. Nasleduje Andantino plné citu a posledná časť Allegro vivace je efektnou bodkou celého sonátového cyklu.

V Introdukcii a ronde capriccioso Camila Saint-Saënsa sa snúbi španielsky temperament s eleganciou francúzskeho salónu. Vyniká technickou náročnosťou sólového partu. Skladba je venovaná huslistovi Pablovi Sarasatemu a je známa aj v orchestrálnej verzii.