Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Ján Timčák

hru na husliach študoval na Konzervatóriu v Košiciach v triede prof. Karola Petrócziho a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Jozefa Kopelmana. V štúdiu pokračoval na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni pod vedením prof. Güntera Pichlera. Zúčastnil sa majstrovských kurzov u Eduarda Grača a Igora Bezrodného. Počas štúdia získal 1. miesto na dvoch ročníkoch Súťaže študentov slovenských konzervatórií. Na súťaži Beethovenov Hradec získal 3. miesto a bola mu udelená cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora. Sólisticky vystúpil so Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Ako orchestrálny hudobník účinkoval vo Wiener Symphoniker, Österreichische Kammer symphoniker, Wiener Concert-Verein, Wiener Mozart Orchester, v Slovenskom komornom orchestri. V súčasnosti je členom Slovenskej filharmónie. S komornými orchestrami a ansámblami účinkuje v krajinách Európy, Ázie a Ameriky. Na komorných recitáloch spolupracuje s klaviristkou Zuzanou Zamborskou.

Zuzana Zamborská

V roku 2001 ukončila štúdium na HTF VŠMU v Bratislave pod vedením prof. Idy Černeckej. Neskôr absolvovala ročný študijný pobyt vo švajčiarskom Fribourghu (Ricardo Castro).

Okrem domácich ocenení medzi jej najvýraznejšie umelecké úspechy patrí 1. cena a zároveň cena za najlepšieho československého účastníka z roku 1990 z medzinárodnej súťaže "Virtuosi per musica di pianoforte" a 2. cena z Medzinárodnej súťaže o cenu Leoša Janáčka (Brno) z roku1998 a ďalšie. Absolvovala viaceré koncertné vystúpenia v zahraničí (Bulharsko, Poľsko,Nemecko, Rakúsko, Japonsko, Česká republika a Švajčiarsko). Bohatú koncertnú činnosťvyvíjala i na Slovensku a to aj v spolupráci so svojím otcom, Stanislavom Zamborským, s využitím repertoáru štvorručnej literatúry. V súčasnosti komorne spolupracuje s Jánom Timčákom (husle) a Anou Vyparinovou - Krsmanovič ( akordeón). Predstavila sa aj v spolupráci s Moyzesovým kvartetom. Ako sólistka účinkovala s orchestrom Capella Istropolitana, s orchestrom VŠMU, so Slovenskou filharmóniou ako aj so Štátnou filharmóniou Košice.

V roku 2016 jej vyšlo profilové CD a v roku 2020 ďalšie CD v spolupráci so svojím otcom so sólovými i štvorručnými dielami F. Schuberta.