Hudba pod hradom - jeseň 2023

8. október - 5. november 2023

Program koncertu 29. 10. 2023

18:00 hod. Refektár Kolégia Piaristov

Koncert historickej hudby

Ensemble Thesaurus Musicum
Veronika Gregušová - soprán
Andrea Pietrová - soprán
Agnesa Ferienčíková - čembalo

Sándor Szászvárosi (HU) - viola da gamba

Michal Hottmar (SK) - theorba


Program koncertu:

Koncert s názvom Amanti, sentite…, je vymysleným hudobným príbehom o láske medzi Herkulom a Nymfou, o žiarlivosti, vášňach, smrti a návrate lásky. Dramaturgia koncertu čerpá z vokálnej tvorby talianskych ranobarokových skladateľov: L. Rossi, B. Strozzi a C. Monteverdi doplnená inštrumentálnou hudbou G. Kapsbergera, G. Frescobaldiho, M. Maraisa v zmysle prológu a intermezza.

Dramaturgia koncertu: Mgr. Michal Hottmar, PhD.        


Girolamo Kapsberger (1580- 1651)

      Toccata arpeggiata

Luigi Rossi (1597- 1653) 

      Amanti sentite

Barbara Strozzi (1619- 1677)

       l'Eraclito Amoroso

Luigi Rossi (1597- 1653)

       Due Labra di rosse

Luigi Rossi (1597- 1653) 

       Gelosia

Barbara Strozzi (1619- 1677)

       I Bacci

Girolamo Frescobaldi (1583- 1643)

       Toccata settima

Claudio Monteverdi (1567- 1643)

       Lamento della nimfa

Marain Marais (1656- 1728)

       La Folia

Barbara Strozzi (1619- 1677)

       Che si può fàre

Claudio Monteverdi (1567- 1643)

        Vorrei bacciarti

Barbara Strozzi (1619- 1677)

       La Vittoria

Claudio Monteverdi (1567- 1643) 

        Zefiro torna


Predpredaj vstupeniek v Kultúrno- informačnom centre.