Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Ensemble Thesaurus Musicum
Ensemble Thesaurus Musicum

Ensemble Thesaurus Musicum

Súbor Ensemble Thesaurus Musicum vznikol v roku 2015. Svojou interpretáciou sa zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia európskej proveniencie. V repertoári súboru sa nachádzajú diela Johna Dowlanda, Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a i. Svoje aktivity orientujú aj muzikologicky a snažia sa o oživovanie skladieb z územia dnešného Slovenska v 16. - 18. storočí. Súbor sa predstavil v rámci viacerých významných podujatí, ako je napríklad účinkovanie v Zichyho paláci, v Mirbachovom paláci v Bratislave, vo Viedni v rámci podujatia Singe Seele Gott zum Preise, v Leviciach v rámci podujatia Noc hudby, v rámci dlhoročných tradičných hudobných cyklov, ako je: Malacká hudobná jar, Trenčianska hudobná jar, Topoľčianska hudobná jar, Nitrianska hudobná jar, Banskobystrická hudobná jar, Rimavskosobotská hudobná jeseň, Humenská hudobná jeseň, Kežmarská hudobná jeseň, Kubínska hudobná jeseň, Galéria hudby v Nitrianskej galérii a v rámci festivalov: Musica Nobilis, Pro Musica Nostra, v Prešove v rámci lutnového festivalu Musica Testudinis, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica Sacra v Nitre. Súbor sa predstavil aj v Českej republike, v rámci festivalu Theatrum Kuks, Litomyšlské dny barokní tradice, Bystřické zámecké slavnosti v Bystřici pod Hostýnem, festival Táborský triptych v Tábore a v Maďarsku na festivale IV. Harmony upon the water – Benedictine Musical Feast v Tihany. Hráči súboru sú hudobníci zaoberajúci sa historicky poučenou interpretáciou. Skladby interpretujú na kópiách originálov historických nástrojov.

Mgr. Michal Hottmar, PhD. (*1974)

študoval hru na gitare na žilinskom konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Svoje štúdium ďalej zameral na muzikológiu a starú hudbu v Bratislave na Hudobnej vede, FF UK, kde získal magisterský ako aj titul PhD. z oblasti Dejiny a teória hudby so zameraním sa na pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska v 16. – 17. storočí. Michal Hottmar prednáša historické a teoretické disciplíny na univerzitách v Žiline a Bratislave. Hudobno-interpretačná činnosť Michala Hottmara spočíva v interpretácii pamiatok lutnovej hudby domácej ako aj zahraničnej proveniencie. Ako hráč bassa continua sa prakticky venuje otázkam historicky poučenej interpretácii inštrumentálnej a vokálno-inštrumentálnej hudby 16. - 18. storočia. Svoje interpretačné schopnosti zdokonaľoval na interpretačných kurzoch v triedach významných lutnistov ako P. O´Dette, P. Beier, A. Abramovich, M. Študent, J. Čižmář, Igor Davidovics. Lutnovú interpretáciu študoval na Akadémii starej hudby MU v Brne, Teorie a provozovací prax staré hudby v triede Jana Krejču. Michal Hottmar je členom Európskeho lutnového orchestra, s ktorým účinkoval v Taliansku, Holandsku a Nemecku. Ako hráč bassa continua spolupracuje s Hilaris Chamber Orchestra, s ktorým účinkoval v Slovenskej filharmónii. Michal Hottmar je člen anglickej, americkej, talianskej lutnovej spoločnosti, umelecký vedúci a dramaturg festivalu Musica Testudinis Slovacca, riaditeľom a dramaturgom festivalu starej hudby Florilegium Musicum Žilina a súboru Ensemble Thesaurus Musicum. Michal Hottmar je autorom prvej vedeckej monografie o lutnovej hudbe na území dnešného Slovenska v 16. - 18. storočí, je autorom mnohých odborných článkov v oblasti historickej hudby doma aj v zahraničí, je členom Medzinárodnej muzikologickej asociácie so sídlom v Bazilei, prednášal na medzinárodných vedeckých kongresoch v Poľsku, Rakúsku, Francúzsku a inde.