Trenčianska hudobná jeseň 2018

14. október - 11. november 2018

Program koncertu 21. 10. 2018

18:00 hod. Koncertná sála ZUŠ Karola Pádivého


Mucha Quartet

Juraj Tomka - 1. husle

Jozef Ostrolucký - 2. husle 

Veronika Kubešová - viola

Pavol Mucha - violončelo

František Pergler -  klavír
Filip Jaro - kontrabas


Koncert sláčikového kvarteta

Franz Schubert  (1797 - 1828)

     Klavírne kvinteto A dur, D. 667 "Pstruh"

        1. Allegro vivace

        2. Andante

        3. Scherzo: Presto

        4. Andantino - Allegretto

        5. Allegro giusto

Eugen Suchoň (1908 - 1993) 

     Preletel sokol z cyklu Obrázky zo Slovenska

        1. Škoda ťa, šuhajko

        2. Muzikanti s gajdošom

        3. Preletel sokol

        4. Poď Anička, poď že za mňa

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

     Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77

        1. Allegro con fuoco

        2. Scherzo (Allegro vivace)

        3. Poco andante

        4. Finale (Allegro assai)

* * *