Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 17. 9. 2023

18:00 hod. Kino Hviezda

Musica Aeterna


Peter Zajíček husle, umelecký vedúci


Michal Klas – husle

Ján Gréner – viola

Michaela Čibová – violončelo

Ján Prievozník – violone

Adam Štefunko - čembalo 


Johann Sigismund Kusser (1660 - 1727)

   Ouvertura C major

12´ 

Daniel Georg Speer (1636 - 1707)

    Hudobný turecký Eulenspiegel, Suita in c

12´ 

Samuel Capricornus (1628 - 1665)

    Sonata á 3 č. 3

8´ 

* * *  

Henry Purcell (1659 - 1695)

    Abdelazer, sprievodná hudba pre sláčikové nástroje

12´ 

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

    Il Farnace, Sinfonia C dur, RV 711

6´ 

Antonio Dauvergne (1713 - 1797)

      Concert de simphonies op. IV nr. 2 A major

      Menuetto 1., 2., Andantino, Chaconne

14´ 


Robert Schuman: "Európske spoločenstvo nemôže a nesmie ostať ekonomickou a technickou spoločnosťou. Treba mu dať dušu, vedomie historických súvislostí, súčasnej a budúcej zodpovednosti, ako aj politickú vôľu slúžiť spoločnému ľudskému ideálu."

Hudobná história Slovenska je úzko spätá s dejinami Európy, a tak jej prezentácia prináša nové informácie a podnety v oblasti informovanosti a bádania aj v oblasti medzinárodnej konfrontácie.

Hlavným poslaním koncertu je uvádzanie starej hudby z územia dnešného Slovenska v konfrontácii s dielami európskych národných škôl 18. storočia. Aj toto je jedna z foriem, ktorá poukáže na dôležitosť a kvalitu našej starej hudobnej kultúry, jej postavenie a európsky význam. Ide o prezentáciu hudobných diel, ktoré pochádzajú zo 17. a 18. storočia.