Trenčianska hudobná jeseň 2018

14. október - 11. november 2018

Program koncertu 14. 10. 2018

18:00 hod. Koncertná sála ZUŠ Karola Pádivého


Karol Samuelčík - gitara

Karin Remencová - klavír


Gitarový koncert

Ľuboš Bernáth (1977) 

     Ungarese - Malá suita pre gitaru a klavír

        - Prelúdium

        - Modus Contrapunctus e sarabanda

        - Intermezzo

        - Melos e Finale

Heitor Villa Lobos (1887 - 1959) 

     Guitar concerto 

        - Allegro Preciso

        - Andantino e Andante

        - Allegretto non tropo

Jevgenij Iršai (1951) 

     Soundsessive - svetová premiéra

Pavel Janíček (1939)

Stanislav K. Vrbka (1932 - 2018)

     Pět skladeb pro kytaru a klavír (výber) 

Joaquín Rodrigo (1901 - 1999)

     Concierto de Aranjuez

        - Allegro con spirito

        - Adagio

        - Allegro Gentile

* * *