Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 13. 02. 2022

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

(vchod z Mierového námestia)

Ján Kružliak -  barokové husle
Stanislav Palúch - barokové husle
Andrej Gál - barokové violončelo
umelecký vedúci:
Jakub Mitrík - baroková lutna / mandora

Carlo Kohaut (1726 - 1784)

   Divertimento B- dur

    Divertimento molto andante - Allegretto - Menuet - Presto finale

Charles Paul Durant (1712 - 1769)

    Douetto g- mol

     - Divertimento - Menuet - Allegro

Sylvius LeopoldWeiss (1687 - 1750)

     Plainte B dur

Carlo Kohaut (1726 - 1784)

     Trio B dur

        - Divertimento l'Amoreux - Le Badinage - Minuetto - La Joye

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

    Sonáta číslo III  BWV 527

        - Vivace

.

 Anonym: A - KR133 IV/d

    Kvarteto pre dve husle, violončelo a mandoru

       - Entreè - Menuet I - Boureè - Aria - Menuet II - Finale

PREMIÉRA

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.