Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Le nuove musiche - Hudobné kleNoty

Ansámbel Le nuove musiche sa venuje historicky poučenej interpretácii ranobarokovej, hlavne talianskej hudby na barokových nástrojoch. Súbor sa špecializuje najmä na obdobie monódie - čas vzniku a formovania opery. Je to tiež obdobie vzniku prvých husľových sonát. Súbor pri interpretácii využíva kópie historických nástrojov ako chitarrone, resp. teorba, baroková gitara, husle, violončelo, viola da gamba, arpa doppia a.i.

Okrem interpretácie hudby na historických nástrojoch sa Le nuove musiche intenzívne venuje výskumu a uvádzaniu diel, ktoré ešte na Slovensku nezazneli. Názov zoskupenia v preklade znie "nová hudba" a vyjadruje aj dlhodobý cieľ súboru Le nuove musiche - uvádzať historickú, ale nepoznanú či málo známu hudbu, ktorá je tým pre divákov nová. V roku 2020 vystúpilo Le nuove musiche v Slovenskej filharmónii a pravidelne účinkuje na festivaloch a koncertoch v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Nemecko).

Program Hudobné kleNoty, je svojou formou a obsadením absolútnym slovenským unikátom. V takomto zložení a takúto hudbu nepredvádza na Slovensku žiadny iný súbor. Hudobné kleNoty sú nahliadnutím do pokladnice hudobných archívov vo Viedni - Kohaut, Brusselu - Durant, či dominikánskeho kláštora v Kremmsmünsteri - svetová premiéra komornej hudby pre mandoru.

Program, inštrumentálna komorná hudba pre štyri nástroje, sa nesie v duchu hudobného jazyka 18. storočia a je to hudba čias panovania Márie Terézie či jej potomkov. Hudobne zobrazuje vývoj hudby od vrcholného baroka až po galantný či rokokový štýl.

Jakub Mitrík - umelecký vedúci