Hudba pod hradom - jar 2024

14. apríl - 12. máj 2024

Program koncertu 12. 5. 2024

18:00 hod. Evanjelický kostol, Trenčín

Koncert vokálneho telesa


Schola cantorum

diriguje: Janka Bednáriková
organový sprievod: Zuzana Zahradníková

 sprievodné slovo: Rastislav Adamko

Členovia súboru:

Ivana Šablatúrová, Kristína Magátová, Patrícia Pilarčíková, Rebeka Roziková, Filip Burgr, Kristián Mačák, Matej Kosa, Adam Hvolka, Ľubomír Ferencko, František Kúdela, Kristián Comorek


1. Hymnus Veni creator Spiritus

2. Jeanne Marie-Madeleine Demessieux (1921 – 1968): 

     Veni creator (Toccata)

3. Komúnio Regina mundi

    (Bratislavský misál I, pred r. 1341)

4. Sekvencia O Maria virgo Dia

     (Spišský graduál Juraja z Kežmarku, 1426)

5. Charles Tournemire (1870 – 1939):

      L'Orgue Mystique – Cycle de Pâques

      Op. 56, N. 16 – Sabbato Sancto, IV. Communio

6. Sekvencia Jucundetur plebs fidelis

     (Záhrebský misál, 1511)

7. Sekvencia Salve preclara 

      (Košický graduál, 15./16. stor.)

8. Antifóna In paradisum

9. Daniel Lesur (1908 – 2002):

    In paradisum pour orgue

10. Hymnus Rerum Deus tenax vigor

      (Kartuziánsky žaltár – graduál, 15./16. stor.)

11. Sanctus (Košický graduál, 15./16. stor.)

12. Hymnus O filii et filiae

13. Jeanne Marie-Madeleine Demessieux (1921 – 1968): 

      O filii

14. Aleluja Ave benedicta Maria – organum 

      (Košický graduál, 15./16. stor.)

15. Mariano Garau (1952): 

      Magnificat

16. Sekvencia Victimae paschali laudes

17. Denis Bédard (1950): 

      Prélude et Toccata sur "Victimae paschali laudes"