Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 11. 2. 2024

18:00 hod. Kultúrno- kreatívne centrum Hviezda


Róbert Šebesta

altové chalumeau, klasicistický clarinet & basetový roh

Ronald Šebesta

tenorové chalumeau, klasicistický clarinet & basetový roh"Duettidi ance"


Georg Philipp Telemann (1681–1767)        

      Carillon pre altové & tenorové chalumeaux TWV 40:109

Georg Philipp Telemann (1681–1767)

      Ouverture à 5 pre altové & tenorové chalumeaux TWV 44:6                 (výber)

Georg Philipp Telemann (1681–1767)

       Sonata à 4 F dur pre altové & tenorové chalumeaux TWV 43:F2         (výber)

Georg Philipp Telemann (1681–1767)

        Concerto d mol pre altové & tenorové chalumeaux TWV 52:d1             (výber)

Anton Stalder (1753-1812)

        Progresívne dueto B dur pre dva klarinety

        Allegro – Andante – Menuetto – Rondo. Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

        Kolkárenské duetá pre dva basetové rohy K. 487

        Allegro – Menuetto – Andante – Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

        Kolkárenské duetá pre dva basetové rohy K. 487

        Polonese –Andante – Menuetto – Allegro