Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Róbert Šebesta

Klarinetista a hudobný teoretik Róbert Šebesta je prototypom moderného hudobníka, ktorý svojou koncertnou aktivitou, organizačnou činnosťou a hudobno-teoretickým výskumom premosťuje rôzne sféry hudby. Absolvent Konzervatória a VŠMU v Bratislave profiloval svoju špecializáciu v hre na historických klarinetech štúdiom v Paríži pod vedením Erica Hoepricha a GillesaThomého. Pravidelne účinkuje na medzinárodných pódiách (o. i. vystúpenia s Lotz Triom v Metropolitan Museum of Art v New Yorku, či Stockholm Early Music festivale). Realizoval vyše 20 nahrávok s formáciami Lotz Trio, Solamente Naturali, MACV, Capella Cracoviensis, Musica Florea, Collegium Wartberg, Capella Savaria, Wroclaw Baroque Orchestra, Veni Ensemble či Concerto Pollacco. Je zakladateľom a uměleckým vedúcim formácií Lotz Trio (trio historických basetových rohov) a Schöllnast Consort. Spolupracoval s prestížnymi domácimi a zahraničnými umelcami jako Alfredo Bernardini, René Jacobs, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Paul Goodwin, Vincent Dumestre, Christoph Spering, Nicholas McGegan, Eric Hoeprich, Alessandro Moccia, Benoit Laurent, Emöke Baráth, Eduard Wesly, Olga Pasichnyk, Michaela Riener, Marek Štryncl, Martyna Pastuszka, Fritz Kircher, Petra Matějová, Igor Františák, Petra Somlai, Dalibor Karvay, Ladislav Fančovič, Ján Krigovský, Marián Lejava, Peter Zajíček, Miloš Valent a ďalší. Účinkuje v rôznych domácich a zahraničných orchestroch ako Les Talens Lyrique, Das Neue Orchester, Capella Cracoviensis, Orfeo Zenekar, Musicae Antiquae Collegium Varsoviensis, Musica Florea, Orchester 1756, Solamente Naturali, Musica Aeterna, Capella Savaria a Wroclawska Orchestra Barokowa. Róbert Šebesta je zakladateľom a uměleckým riaditeľom etablovaného podujatia Bratislava Mozart Festival. Je tiež bývalým kurátorom zbierky hudobných nástrojov Hudobného múzea SNM. Pedagogicky pôsobí na katedre teórie hudby Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jeho publikačná činnosť zahŕňa vedecké štúdie v prestížnych odborných časopisech jako Journal of American Musical Instrument Society a tiež monografie Renesančné hudobné nástroje I. Dychové nástroje a Basetové rohy prešporskej firmy Schöllnast. 

Ronald Šebesta (1967)

po svojich štúdiách v Bratislave (VŠMU) a Boulogne (Francúzsko) začal svoju kariéru roku 1993 ako 1. klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 zastával rovnakú pozíciu v komornom orchestri mesta Bratislavy Capella Istropolitana.

Jeho hudobné záujmy týkajúce sa súčasnej hudby ho viedli k spoluzaloženiu VENI ensemblu pre súčasnú hudbu (1988- ), neskôr potom experimentálnych súborov pre improvizovanú hudbu Vapori del Cuore (1995 – 2004) ako aj slovensko-rakúskej skupiny DON@U.com (2004- ).

Počas rokov 1997 – 2004 založil a umelecky spoluformoval komorný súbor Opera Aperta ensemble. V ostatných rokoch účinkuje opakovane tiež so Salzburgským ÖENM, alebo Prague Modern.

Od roku 2004 úzko spolupracuje so svojím bratom Róbertom na poli historicky poučenej interpretácie, kde je ich hlavným projektom LOTZ trio dobových basetových rohov. Ako orchestrálny hráč na historickom modeli klarinetu v posledných rokoch opakovane účinkuje najmä s viedenskou Wiener Akademie, budapeštianskym Orfeo Orchestra a krakovskou Cappelou Cracoviensis.

V rokoch 2002 – 2010 pôsobil pedagogicky na VŠMU ako učiteľ hry na klarinete. Od roku 2013 pôsobí na rovnakom poste na AU v BanskejBystrici.