Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 11. 2. 2018

18:00 hod. Koncertná sála ZUŠ Karola Pádivého

Vokálny koncert

Božena Ferancová - soprán

Gloria Nováková - soprán
Saskia Franková - soprán
Oksana Zvineková - klavír

1. Mikuláš Schneider- Trnavský (1881 - 1958)

     Ďaleko široko

     Keď sa drobné piesenky

2. Eugen Suchoň (1908 - 1993)

     Z jednej strany Moravy

         - z cyklu Kucánske piesne

3. Mikuláš Schneider- Trnavský (1881 - 1958)

     Vtedy sa mi prisnejú

4. Joaquín Rodrigo (1901 - 1999)

     Con que la lavaré

     De los álamos vengo

5. Sergej Vasilievič Rachmaninov (1873 - 1943)

     Son

6. Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 - 1893)

     Otčevo

7. Gioacchino Rossini (1792 - 1868)

     La pastorella delle Alpi

8. Clara Schumann (1819 - 1896)

     Soirées musicales op. 6:

             Toccatina

             Notturno

             Mazurka

9. Jules Massenet (1842 - 1912)

     ária Manon z rovnomennej opery

10. Giacomo Puccini (1858 - 1924)

     ária Lauretty z opery Gianni Schicchi

11. Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

     ária Oskara z opery Maškarný bál

12. Vincenzo Bellini (1801 - 1835)

     ária Aminy z opery Námesačná

13. Alfredo Catalani (1854 - 1893)

     La Wally

                                                    * * *

č. 1, 5, 6, 10, 13 - Božena Ferancová

č. 2, 3, 7, 11 - Gloria Nováková

č. 4, 9, 12 - Saskia Franková

č. 8 a klavírna spolupráca - Oksana Zvineková