Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Záverečný koncert sezóny 2016/ 2017


Program koncertu 11. 6. 2017

18:00 hod. Evanjelický kostol

Komorný koncert

Zuzana Zahradníková (organ), Rastislav Adamko (husle)

1. Friedrich Christian Mohrheim (1719-1780)

         Wer nur den lieben Gott läss walten (č. 8, 9)

2. Johann Sebastian Bach (1685-1750)

         Largo F dur

3. Johann Sebastian Bach (1685-1750)

        Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654

4. Johann Sebastian Bach (1685-1750)

        Sonáta č. IV, BWV 1017 - Siciliano

5. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

        Sonata II. c mol

            Grave - Adagio - Allegro maestoso e vivace -

            Fuga / Allegro moderato

6. Benedetto Marcello (1686-1739)

        Sonáta G dur, č. 7, op. 1 

            Largo - Allegro - Adagio - Allegro

7. Jiří Strejc (1932-2010)

        Sonata I. 

             II. Aria (Litanie)

8. Ľuboš Bernáth (1977) 

        Poéma melancholica pre husle a organ

9. Sigfried Karg-Elert (1877-1933)

        Nun danket alle Gott (Marche triomphale) 

* * *

Rastislav Adamko - husle (2, 4, 6, 8)

Zuzana Zahradníková - organ (1-9)


                                            Viac o interpretoch . . .