Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Záverečný koncert sezóny 2023 / 2024


Program koncertu 9. 6. 2024

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia


Komorný koncert

Jana Gubková Černá - husle

Ladislav Fančovič - klavír


Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)        

      Sonatína G dur pre husle a klavír

       - Allegro moderato

       - Adagietto

       - Scherzo, vivace

       - Allegro

Wilhelm Furtwängler (1886 – 1954)

      Sonáta č. 2 D dur pre husle a klavír

        Allegro moderato

        - Lento

        - Presto


Ideovým východiskom interpretov Jany Gubkovej Černej a Ladislava Fančoviča pri tvorbe dramaturgie koncertov je prinášať slovenskému publiku málo hrávané, neznáme kompozície autorov, ktorých život alebo dielo bolo prepojené so Slovenskom.

V minulom roku sa im podarilo zrealizovať 3 koncerty, na ktorých zazneli diela skladateľov, ktorí pochádzali zo Slovenska (v tom čase súčasť Uhorska), ale pre vtedajšie sociálno - politické pomery študovali v Budapešti. Nadšenie, s akým publikum prijalo tieto skladby, ich utvrdilo v tom, že má zmysel hľadať "nové", neznáme kompozície, a prinášať ich na koncertné pódiá. Pre tento rok si vybrali skladateľa - významného svetového dirigenta nemeckého pôvodu - Wilhelma Furtwänglera (1886 - 1954).
Interpreti totiž našli zaujímavú spojitosť so Slovenskom - Furtwänglerova dcéra Dagmar Bellová bola vnučkou skladateľa Jána Levoslava Bellu.
Dagmar bola talentovaná klavíristka, študovala na Akadémii vo Viedni u posledného priameho žiaka Franza Liszta. Dagmar Bellová bola so svojím starým otcom v úzkom kontakte - od narodenia do roku 1928 žili vo Viedni, potom sa presťahovali do Bratislavy, kde spoločne žili až do Bellovej smrti v roku 1936.
Prirodzene sme preto k Sonáte č. 2 Wilhelma Furtwänglera priradili aj dielo tohoto významného slovenského skladateľa.