Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Mgr. art Jana Gubková Černá, ArtD. 

je prvou hráčkou skupiny druhých huslí v Slovenskej filharmónii. Už počas štúdia sa s úspechom zúčastnila viacerých interpretačných súťaží. V roku 2000 sa stala laureátkou Národnej husľovej súťaže o cenu Karola Dobiáša. V roku 1998 sa stala členkou prestížneho Mládežníckeho Orchestra Gustava Mahlera, kde mala možnosť pracovať pod vedením svetovo uznávaných dirigentov. Ako sólistka opakovane vystúpila okrem iného so všetkými poprednými slovenskými orchestrami ako Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Capella Istropolitana. Ako komorná a sólová hráčka vystúpila v ČR, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Turecku, Luxembursku, USA a na Cypre. Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na VŠMU (doc. Jablokov) a na Universität für Musik Wien (prof. Küchl). Štúdium si dopĺňala na početných majstrovských kurzoch pod vedením špičkových interpretov. V roku 2009 úspešne absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU. V súčasnosti sa venuje komornej a sólovej hre, a donedávna pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu v Bratislave.

Ladislav Fančovič

je považovaný za významného predstaviteľa európskeho interpretačného umenia a zároveň patrí k najvšestrannejším umelcom na česko-  slovenskej hudobnej scéne. Študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Mariana Lapšanského a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Wolfganga Watzingera. Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Mariana Lapšanského. Bol finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží, ako napr. Medzinárodnej klavírnej súťaže F. Chopina v Mariánskych Lázňach, Medzinárodnej klavírnej súťaže E. Nyiregyháziho v Krakove, Medzinárodnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave, súťaže Talent roku atď. Vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, György Sándor, Karl-Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky).

Vo svojom repertoári má viac než 30 klavírnych koncertov. Pravidelne účinkuje ako sólista s orchestrami, akými sú napr. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Pražská komorná filharmónia, Filharmonia Zielonogórska, İzmir State Symphony Orchestra, Antalya State Symphony Orchestra, Solistes Européens Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Filharmónia Hradec Králové, Moravská filharmonie Olomouc či ŠKO Žilina pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Alexandra Rahbariho, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Maria Košika, Zbyňka Müllera, Konstantina Ilievského, Jacka Martina Händlera a i. Je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio a Berger Trio.

S husľovým virtuózom Milanom Paľom tvoria výrazovo nekonvenčné a mimoriadne kompaktné duo, ktorého výsledkom je odbornou kritikou oceňovaná séria nahrávok kompletných diel pre husle a klavír (Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič, Bartók, Weinberg). Koncertoval vo väčšine európskych krajín, v Turecku, Malajzii, USA, Ománe, Číne, Indii a na Cypre. Ladislav Fančovič nahral viac než 40 CD nosičov pre vydavateľstvá Naxos, Pavlík Records, Hudobný fond,

Diskant, Slovak Radio Records a Swingmánia. Medzi najvýznamnejšie počiny patria 3 CD s hudbou bratislavského rodáka Ernő Dohnányiho (2013, 2018, 2021), CD Leopold Godowsky (2012) s nahrávkou jeho Klavírnej sonáty e mol, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle či CD Jozef Grešák (2020), v ktorom sa predstavil ako sólista v Koncerte pre klavír a orchester so Štátnou filharmóniu Košice a tiež ako hudobný režisér albumu.

Ladislav Fančovič rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu technickej náročnosti zriedkavo objavujú v koncertných programoch. Intenzívne sa venuje aj interpretácii a propagácii slovenskej hudobnej tvorby (Suchoň, Albrecht, Cikker, Zeljenka, Berger, Kupkovič, Iršai, Zagar, Piaček, Čekovská, Šarišský, Lejava).

V r. 2011 zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu a založil swingový orchester Fats Jazz Band. FJB hrá autentickú hudbu 20. až 40. rokov minulého storočia americkej, anglickej, českej a domácej proveniencie. Raritou je, že členovia orchestra hrajú na originálnych historických hudobných nástrojoch z 30. rokov.

Všestranný umelec sa od roku 2013 venuje aj hre na saxofóne a je neúnavným propagátorom interpretácie klasickej hudby na tomto nástroji na Slovensku. V r. 2022 ukončil magisterské štúdium hry na saxofóne na Fontys School of Fine And Performing Arts v Holandsku pod vedením jednej z najväčších saxofónových osobností klasickej hudby, skladateľa a dirigenta Andreasa van Zoelena. V r. 2014 založil saxofónové kvarteto Pressburg Saxophone Quartet, ktorého repertoár tvoria skladby z oblasti vážnej hudby (A. Glazunov, J.-B. Singeleé, E. Bozza, P.-M. Dubois, C. Pascal, J. Iršai a i.) a tiež originálne aranžmány hudobného žánru ragtime z rokov 1910 až 1920, kedy saxofón ako hudobný nástroj zažíval svoj najväčší rozkvet a stal sa inšpiráciou pre interpretov aj pre hudobných skladateľov. Fančovič sa zaslúžil sa o vydanie prvého slovenského monografického CD venovaného saxofónovej tvorbe Nuclear Sax (2020), na ktorom okrem jeho saxofónového kvarteta účinkuje aj slovinský saxofonista Lev Pupis a samotný autor hudby, Jevgenij Iršai. V r. 2020 vyšli vo vydavateľstve Naxos svetové premiéry skladieb Alexandra Rahbariho v podaní L. Fančoviča na saxofónoch - Symphonic Poem No. 9 'Nohe Khan' pre sólový barytónsaxofón a orchester a Symphonic Poem No. 10 'Morshed' pre C melody saxofón, harfu, marimbu, vibrafón, perkusie a spev (CD My Mother Persia vol. 3). V r. 2022 vyšiel vo vydavateľstve Pavlík Records album The Saxophone Connections, na ktorom predstavuje saxofón v rôznych podobách klasickej a súčasnej hudby v kombinácii s husľami, violončelom, fagotom, trúbkou či druhým saxofónom. Fančovičovi je venovaných viac než 10 súčasných kompozícií pre saxofón a na Slovensku premiéroval či už sólovo, alebo v komorných zoskupeniach, viac než 30 skladieb s použitím saxofónu. Ako saxofonista sa sólovo predstavil v Moravskou filharmonií Olomouc a je externým saxofonistom Slovenskej filharmónie (Musorgskij, Gershwin).

Neúnavný propagátor interpretácie klasickej hudby na tomto nástroji na Slovensku, organizuje majstrovské kurzy Saxophobia Bratislava a so svojím saxofónovým kvartetom Pressburg Saxophone Quartet odohrá ročne vyše 30 koncertov. V roku 2023 vyjdú vo vydavateľstve Hudobné centrum jeho notové úpravy Bachových partít a suít pre všetky druhy saxofónov, čo bude výnimočný študijný materiál v celosvetovom meradle. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a je tiež zberateľom a reštaurátorom historických saxofónov. 

Fančovič pôsobí aj ako aktívny organizátor kultúrneho a edukačného života na Slovensku. Je riaditeľom medzinárodného festivalu starého jazzu Golden Age Festival a multižánrového festivalu Hudba Modre a organizuje jediné majstrovské kurzy v hre klasickej hudby na saxofóne na Slovensku, Saxophobia Bratislava, ktoré každoročne navštívi vyše 70 študentov z 11 krajín, a počas ktorých sa uskutoční niekoľko výnimočných koncertov pre verejnosť vrátane koncertu 80- členného saxofónového orchestra v Slovenskom rozhlase.