KLub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 10. 3. 2019

18:00 hod. Koncertná sála ZUŠ K. Pádivého


Komorný súbor Ad Libitum Budapest 

András Tallián - husle
Peter Kazán - klarinet
Ibolya Nagy - violončelo
Eszter Beáta Gincsai - klavír


Ferenc Farkas

   Tance zo 17. storočia

   pre husle, klarinet, violončelo a klavír, upravil M. Novák 

      - Intráda

      - Chorea

      - Maďarský tanec

      - Sedmohradský tanec

      - Tanec Apora Lázára

János Bihari

   Pieseň generála Berčéniho

    pre husle, klarinet, violončelo a klavír v úprave Ľ. Bernátha 

Nichifor Serban:

   Homage to Benny Goodman

Ľuboš Bernáth 

   Sonáta fantastica

      - Prelúdio energico

      - Elégia melancolico

      - Menuetto melancolico

      - Finále - Fantasia e fugato

Milan Novák

   Malé variácie 

   pre husle, violončelo a klavír 

Béla Bartók 

   Večer u Sikulov 

Walter Rabl 

    Quartett č. 1

      - Allegro moderato

      - Adagio molto

      - Andantino un poco mosso

      - Allegro con brio

* * *