Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Ad Libitum

Vo vokálno - inštumentálnom súbore Ad Libitum účinkujú umelci zo Slovenska ako i z Maďarska, napospol absolventi Univerzity Ferenca Liszta v Budapešti, a v súčasnosti už profesionálni hudobníci, členovia budapeštianskych hudobných telies a inštitúcií, ktorých spojil hlboký záujem o komornú hudbu. Ich ambíciou je využiť hráčsky a umelecký potenciál jednotlivých členov v skladbách variabilného obsadenia od dua až po kvinteto. Základom súboru bolo dychové kvinteto, ktoré vzniklo pri dychovom oddelení univerzity v roku 2003. Po skončení ich štúdií sa súbor pretransformovali na obsadenie: soprán, husle, klarinet, violončelo a klavír alebo tak, že husle nahrádzala flauta. Často účinkujú i v podobe kvarteta či tria niekedy i v rámci jedného koncertného programu. To umožňuje zostaviť kreatívny repertoár, ktorý je inšpirujúci pre muzikantov a pestrý pre poslucháčov. Zloženie zoskupenia však napokon určuje dramaturgia koncertov. Interpretačným ťažiskom súboru je hudba majstrov klasicizmu a romantizmu doplnená o diela baroka a široký výber z tvorby 20. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu súčasných maďarských, slovenských a českých skladateľov. Zo slovenskej resp. českej skladateľskej tvorby najčastejšie siahajú po skladbách Milana Nováka, Ľuboša Bernátha resp. Antonína Tučapského . Pri príležitosti ich životného jubilea všetkým trom už realizovali autorský koncert. Ich umenie je zaznamenané okrem Maďarského rozhlasu i v ČR /vystúpenie na XXIV. roč. medzinárodného festivalu FORFEST v Kroměříži/ ako i v SR /koncert pri príležitosti 25. výr. vzniku Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku /.

Komorný súbor Ad Libitum okrem pravidelných domácich vystúpení reprezentuje svoju vyspelú úroveň aj v zahraničí. Viackrát koncertovali v Rakúsku, v Slovinsku, v Českej republike a na Slovensku v rámci jarných a jesenných hudobných festivalov ako i koncertov "Hudba v galériách ". V tomto roku účinkovali v januári vo Fiľakove, v júni pri oslavách Dňa spolupatričnosti v Malinove a Salke, v rámci HL v Beroune /ČR/. Pri príležitosti Dní Alberta Molnára v Senci realizovali otvárací koncert 5. októbra, o deň vystupovali na spomienkových oslavách aradských mučeníkov vo Veľkých Kapušanoch. Dňa 21. októbra účinkovali v Nitre na 41. ročníku, kým 13. novembra na 25. ročníku hudobnej jesene v Topoľčanoch. Mladí umelci ako členovia svojich materských súborov precestovali takmer celý svet.