Trenčianska hudobná jar 2021

16. máj - 13. jún 2021

Program koncertu 6. 6. 2021

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

Spectrum Quartett
Ján Kružliak - 1. husle
Peter Dvorský - viola
Branislav Bielik - violončelo
Miroslav Vihan - 2. husle


Koncert sláčikového kvarteta

Eugen Suchoň (1908- 1993)

      Preletel sokol (z cyklu Obrázky zo Slovenska)

Ilja Zeljenka (1932- 2007)

      Musica Slovaca

Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791)

      Sláčikové kvarteto č. 23 F dur, KV 590

Eugen Suchoň (1908- 1993)

      Keď sa vlci zišli