Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Chcete sa stať členom klubu?

Nie je nič jednoduchšie !!!

Príďte na koncert,

zaplaťte ročný členský príspevok, 

ktorý je pre študentov 2,  dôchodcov 5€, pre ostatných 8

a môžete si užívať výhody členstva !


Aké výhody členstvo prináša ?

- Zľavu na každý koncert organizovaný klubom, minimálne vo výške 2€ (klub organizuje minimálne 15 koncertov ročne) 

- Možnosť zúčastňovať sa ďalších podujatí organizovaných klubom, predovšetkým zájazdov do iných miest 

- Možnosť stretnúť sa raz za rok pri kávičke so všetkými členmi klubu počas vyhodnotenia práce za uplynulý rok

- Možnosť ovplyvňovať svojimi nápadmi a návrhmi prácu klubu