Zájazd 14.12. 2018

Sezóna 2018/2019

Klub priateľov vážnej hudby počas sezóny organizuje aj zájazdy

na koncerty, operné a baletné predstavenia,

ktoré sa konajú mimo mesta Trenčín.

Pripravovaný zájazd:

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Dátum: 14. 12. 2018 (piatok) o 19:00 hod.

Miesto: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Symfonicko-vokálny koncert

Slovenská filharmónia 
Slovenský filharmonický zbor 

Paolo Carignani dirigent 

Jozef Chabroň zbormajster

Jan Mráček husle

Diego Cavazzin tenor

Andrea Borghini barytón

Program:

Andrej Očenáš, Antonín Dvořák, Giacomo Puccini 

(webstránka Slovenskej filharmónie, otvorí sa v novom okne) 

Záujemcovia sa môžu na zájazd prihlásiť u pani Repovej na tel.č.: 032 6520083,
alebo osobne na koncertoch organizovaných klubom.


Pozrite si tiež ponuku zájazdu do Viedne:

(kliknutím na tlačidlo)