Zájazd 25.6. 2019

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Zájazd na operné predstavenie do SND v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Dátum: 25. 6. 2019 (utorok) o 19:00

Miesto: Nová budova SND v Bratislave


Operné predstavenie

"Hoffmanove poviedky"

Autor: Jacques Offenbach


Cena zájazdu: 17 €

Odchod z Trenčína: o 16:00 hod. zo stanice 

(webstránka SND, otvorí sa v novom okne)

Záujemcovia sa môžu na zájazd prihlásiť u pani Repovej na tel.č.: 032 6520083,
alebo osobne na koncertoch organizovaných klubom.