Zájazd 24.4. 2019

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Dátum: 24. 4. 2019 (streda) o 19:00 hod.

Miesto: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Koncert z cyklu Mimoriadne koncerty

"Filmová hudba"


Slovenská filharmónia

Rastislav Štúr dirigent

Marianna Gelenekyová soprán

Jarolím Emmanuel Ružička husle

Matúš Veľas hoboj


Cena zájazdu: 25 €

Odchod z Trenčína: o 16:00 hod. zo stanice 

(webstránka Slovenskej filharmónie, otvorí sa v novom okne)  

Záujemcovia sa môžu na zájazd prihlásiť u pani Repovej na tel.č.: 032 6520083,
alebo osobne na koncertoch organizovaných klubom.