Zájazd 03. 5. 2019

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Dátum: 03. 5. 2019 (piatok) o 19:00 hod.

Miesto: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Koncert z cyklu 

"Hudba troch storočí"

Program: Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů,

Sergej Rachmaninov


Cena zájazdu: 17 €

Odchod z Trenčína: o 15:00 hod. zo stanice 

(webstránka Slovenskej filharmónie, otvorí sa v novom okne)   

Záujemcovia sa môžu na zájazd prihlásiť u pani Repovej na tel.č.: 032 6520083,
alebo osobne na koncertoch organizovaných klubom.