Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 16. 9. 2018

18:00 hod. Evanjelický kostol

Otvárací koncert sezóny 2018/ 2019


Imrich Szabó - organ

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Prelúdium a fúga h mol, BWV 544

Johann Pachelbel (1653 - 1706)

Aria prima (zo zbierky Hexachordum Apollinis)

Jozef Grešák (1907 - 1987)

Organová kniha pre Ivana Sokola

Lento religioso

Franz Liszt (1811 - 1886)

Variácie na "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen...."

Andante religioso

Tu es Petrus

Prelúdium a fúga na B-A-C-H

                                           * * *