Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 10. 9. 2023

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

Otvárací koncert sezóny 2023 / 2024

Koncert historickej hudby

Le nuove musiche

Christian Volkmann – tenore

Maximilia Ehrhardt – arpa doppia

Pierre Pitzl – chitarra spagnola

Jakub Mitrík – chitarrone

"Cara mia cetra"

Sigismondo d'India (c. 1582-c. 1629)

   Cara mia cetra

   Le musiche da cantar solo [Libro primo], Milano 1609

Sigismondo d'India 

    Piange Madonna

    Le musiche da cantar solo [Libro primo], Milano 1609

Anonym

    Ciacona

      Ms. 4145 Rome (early seventeeth century)

Sigismondo d'India

     Cruda amarilli

     Le musiche da cantar solo [Libro primo], Milano 1609

Sigismondo d'India

    Nelle guancie di rose

    Le musiche da cantar solo [Libro primo], Milano 1609

.

Francesco Corbetta 

    Folia

    Varii scherzi di sonate per la chitara spagnola, Bruxelles 1648

Carlo Calvi 

      Canario

      Intavolatura di chitarra e chitarriglia, Bologna 1646

Sigismondo d'India 

     Donna, i' vorrei dir molto

     Le musiche da cantar solo [Libro primo], Milano 1609

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

     Ancidetemi pur d'Archadelt passagiato

     Il secondo libro di Toccate Roma 1637

Giovanni Girolamo Kapsperger (1580 - 1651)

     Occhi soli d'Amore

     Libro primo di Aria Passeggiate à una Voce, Roma 1612

Giovanni Girolamo Kapsperger          

     L'onda che limpida

     Libro secondo di Villanelle, Roma 1619

Giovanni Girolamo Kapsperger          

     Canzona prima

    Libro quarto d'Intavolatura di Chitarrone, Roma 1640  

Giovanni Girolamo Kapsperger

     O cor sempre dolente

     Libro primo di Aria Passeggiate à una Voce, Roma 1612 

Ferdinando Valdambrini

     Capona

     Libro primo di chitarra a cinque ordini, Roma 1646

Sigismondo d'India

     Vostro fui, vostro son

     Le musiche da cantar solo [Libro primo], Milano 1609


Koncertný program predstavuje dvoch skladateľov, ktorí zohrali významnú úlohu pri formovaní monódie. Dielo jedinečného Sigismonda d'Indiu reprezentuje severotaliansku školu. Jeho monódie patria k tomu najlepšiemu, čo bolo v tomto štýle, na začiatku 17. storočia skomponované.
Druhou postavou, nemenej významnou, je Giovanni Girolamo Kapsperger, autor, ktorý bol tvorivo mimoriadne plodný. Okrem množstva iných žánrov ako napr. madrigaly, villanelly či duchovná hudba, svoju pozornosť venoval tiež monódii. Tá reprezentuje rímsku školu, ktorá stavala na poctivej deklamácii a tradične sa v nej nachádzajú mimoriadne obľúbené passaggi.
Kapsperger bol okrem skladateľskej činnosti veľkým inovátorom aj čo sa týka stavby a využívania novovzniknutého nástroja, ktorým bolo chitarrone. Jeho zbierka Libro primo di arie passeggiate a una voce, Roma 1612, je vôbec prvou zbierkou kde využíva 19 strunové chitarrone. Tento nástroj sme dali postaviť za týmto účelom a pokiaľ vieme nehrá na ňom profesionálne žiadny iný hudobník.