Trenčianska hudobná jar 2018

15. apríl - 13. máj 2018

Atraktívny program Trenčianskej hudobnej jari 2018

Od polovice apríla do zhruba polovice mája sa v Trenčíne uskutoční tradičný festival klasickej hudby Trenčianska hudobná jar. Priaznivcom našich koncertov a všetkým záujemcom prinášame niekoľko informácií k tohoročnému programu.

Otvorenie festivalu bude naozaj mimoriadne slávnostné, nakoľko po dlhom čase si budeme môcť v Trenčíne vypočuť veľké orchestrálne teleso. 15. 4. 2018 o 18.00 (nedeľný čas aj všetkých ostatných koncertov) sa v Dome armády predstaví Slovenský mládežnícky orchester s dirigentom Benjaminom Baylom z Austrálie a sólistom - mladým slovenským trubkárom Stanislavom Masarykom. V atraktívnom "viedenskom" programe uvedú o.i. aj Koncert pre trúbku a orchester Es dur Josepha Haydna a Symfóniu č. 6 C dur Franza Schuberta.

Tešiť sa môžeme aj na vokálny recitál romantických árií v podaní významného slovenského speváka Jozefa Benciho, ovenčeného veľkými úspechmi s londýnskym BBC Symphony Orchestra. Jeho sýty basový hlas sa bude niesť v refektári Piaristického gymnázia 22. 4. 2018. Okrem Verdiho opier je Benci majstrovským interpretom ruskej hudby a preto v jeho programe okrem spomenutého talianskeho skladateľa nebudú chýbať operné skvosty Čajkovského, Rachmaninova a Musorgského.

Do Trenčína prvýkrát zavíta slovenský rodák, akordeónový virtuóz Tibor Iván, ktorý od absolvovania Sibeliovej akadémie v Helsinkách v roku 2018 pôsobí vo Fínsku. V Galérii Vážka sa dňa 29. 4. 2018 predstaví programom, v ktorom sú okrem svetovej akordeónovej moderny (Schmidt, Kusjakov, Korpijaakko) zastúpené i mnohé transkripcie klavírnych skladieb (Scarlatti, Skriabin, Čajkovskij).

Medzinárodný rozmer tohtoročného jarného festivalu dodá aj významný portugalský huslista Eliseu Silva s jeho nemenej skvelým klavírnym partnerom Mariánom Pivkom, dlhodobo pôsobiacim v Portugalsku. V refektári Piaristického gymnázia sa 6. 5. 2018 predstavia melodicky príťažlivým programom, husľovými klenotmi Bacha, Mozarta, Schuberta, Sarasateho či originálnou úpravou slávneho tanga Carlosa Gardela a Johna Williamsa z oscarového filmu Vôňa ženy.

Umelecky silne obsadený jarný festival sa zavŕši koncertom dňa 13. 5. 2018 v Galérii Vážka, kde si vypočujeme nám veľmi dobre známe Moyzesovo kvarteto, ktoré po viac než 40 rokoch svojej činnosti účinkuje snovým primáriom- Jozefom Horváthom. Spolu s hudbou Antonína Dvořáka, Felixa Mendelssohna-Bartholdyho a Ilja Zeljenku sú zárukou nezabudnuteľného hudobného zážitku záverečného koncertu i povestného "zlatého klinca" Trenčianskej hudobnej jari.

Poznámka na okraj organizácie festivalu: Po minulom roku, kedy Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne prvýkrát po dvadsiatich rokoch nedostal štátnu dotáciu na organizovanie festivalových koncertoch, bol tento rok Fond na podporu umenia štedrejší, čo sa pozitívne prejavilo v náročnejšej dramaturgii a najmä atraktívnom obsadení festivalu. Žiaľ, prvýkrát v histórii sa nemôže uskutočniť ani jeden festivalový koncert v Galérií M. A. Bazovského, ktorého vedenie sa k aktivitám Klubu priateľov vážnej hudby po mnohých rokoch obojstranne výhodnej spolupráce postavilo nepochopiteľne "macošsky". Vyrúbením likvidačného poplatku za prenájom koncertného priestoru s jediným ako-tak akceptovateľným klavírom (ktorý KPVH dlhé roky na vlastné náklady ladí a opravuje...) znemožnilo nielen uskutočniť koncert v tejto galérii, ale aj zaradiť do dramaturgie festivalu klavírny recitál, ako aj ďalšie koncerty s významnejšou umeleckou účasťou klavíra. Túto situáciu napriek písomným i osobným intervenciám kompetentní predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja zatiaľ nevyriešili, čo nás veľmi mrzí. Pevne veríme, že zvíťazí zdravý rozum a pochopenie, nakoľko Klub priateľov vážnej hudby nie je zisková podnikateľská organizácia - všetky koncertné aktivity, ktoré organizuje KPVH, robia jeho predstavitelia celé roky bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu, výhradne pre udržanie kultúrnych tradícii mesta Trenčín v oblasti klasickej hudby, ktorú majú radi a ktorú má rado trenčianske publikum permanentne zapĺňajúce nielen festivalové ale aj tradičné abonentné koncerty.

František Pergler, dramaturg KPVH