Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Anh Nguyen Le Viet

Začal študovať hru na klavíri na Vietnamskej národnej hudobnej akadémii (VNAM), v triede Mgr. Tran Thuc Anh. V roku 2010 získal štipendium na bakalárske štúdium na Australian Academy Of Music&Performing Arts, v Sydney (Austrália) v odbore hra na klavíri, pod vedením Mgr. Jamesa Muira a Evgenija Ukhanova.

V roku 2011 spolu so svojim bratom Anh Nguyen Le Binh-om získal prvú cenu na súťaže St. George Piano Ensemble Competition (klavírne duá) v Sydney/ Austrália. V roku 2012 účinkoval so spevákmi v Sydney Opera House. V roku 2013 ako sólista, vystúpil na koncerte s Vietnamským národným symfonickým orchestrom.

V rokoch 2013 – 2015 pôsobil ako asistent učiteľa hry na klavíri na Vietnamskej národnej hudobnej akadémii v Hanoji.

Od roku 2016, študoval na VŠMU v Bratislave na magisterské štúdium hru na klavíri, pod vedením prof. Idy Černeckej, kde v 2022 úspešne skončil doktorát pod vedením doc. Františka Perglera, ArtD. a prof. Idy Černeckej. V súčasnosti pôsobí na štátnom konzervatóriu v Bratislave.

Účinkoval v mnohých projektoch: Bratislavský klavírny karneval, Norsk Musik meets Slovak, v rámci cyklu Komorné koncerty vo Dvorane, VŠMU v Bratislave, na festivale Viva Musica!, Schubert-Fest; aj v ďalších mestách Európy, v Rakúsku a Portugalsku ap. Často má sólové recitály, napríklad Nedeľné matiné v Mirbachom paláci v Bratislave, na festivale Trenčianska hudobná jeseň, vo Vrábľoch, Piešťanoch, Žiline, Prešove, Starej Turej, Nitre, Leviciach.

Tibor Bertók (mladší)

Začal sa učiť hrať na husliach ako štvorročný. Matka mu dala husle a dedko ho začal učiť. Považuje za šťastie, že takmer celá jeho rodina sa venuje hudbe, a tak od začiatku dostával veľkú pomoc od rodičov, starého otca a krstného otca. Okrem Základnej školy ul. Práce s VJM absolvoval hudobnú školu v triede pána Mgr.art. Gézu Dobiho. Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu Jánosa Selyeho a na bratislavskom konzervatóriu v triede Mgr.art Istvána Gyöpesa. Magisterský titul získal ako sólový huslista v triede prof. Alexandra Jablokova na Hudobnej fakulte v Bratislave. Viackrát hral ako sólista a hosťujúci umelec filharmonických orchestrov. Hral so svetoznámym Royal Concertgebouw Orchestra, Kassai Philharmonic Orchestra, Filharmónia Bratislava, Orchester Národného divadla, Orchester Rádio, Győr Philharmonic Orchestra. Spolupracoval s uznávanými dirigentmi: Semyon Bychkov, Rastislav Štúr, Ján Kučera, Martin Majkut, Ádám Medveczky, Szabolcs Medveczky. Mohol sa zúčastniť majstrovských kurzov uznávaných huslistov Juliana Rachlina a Dalibora Karvaya. Získal prvé miesta na národných a medzinárodných husľových súťažiach, ako napríklad na husľovej súťaži Niccola Paganiniho, kde mu známa komisia poroty viackrát udelila tulákov pohár ako absolútneho víťaza. Na Medzinárodnej husľovej súťaži Nicola Paganiniho, ktorá sa konala v novembri 2023, bol zvolený za prezidenta súťaže. V súťaži Cef European talent search Grand sa stal absolútnym víťazom a obsadil prvé miesto.

Za svoje vystúpenia doma i v zahraničí už získal cenu primátora mesta Komárno, ako aj uznávané ocenenie Slovenská harmónia, ktoré získal v kategórii najlepší mladý hudobník. Hudobný repertoár, ktorý tvoria s otcom Tiborom Bertókom a klaviristom Nguyenom Le Viet Anhom, zahŕňa nádherné skladby vážnej hudby, husľové a klavírne sonáty, husľové koncerty, vlastné skladby, improvizačné farebné jazzové melódie, evergreeny, filmové partitúry, nádherné melódie cigánskej hudby a židovskej hudby a vlastných kompozícií. Od detstva sníval o tom, že sa o svoju lásku k hudbe a radosť z hry na husliach podelí s publikom na svojich koncertoch a s mladšou generáciou, ktorá sa chce učiť.

Tibor Bertók (starší)

Vo svojich piatich rokoch začal hrať na cimbale a na klavíri. Členy rodiny boli profesionálni hudobníci, ktorí hrali na rôznych nástrojoch. Po tejto inšpirácií, jeho hlavnými hudobnými nástrojmi sa stali cimbal, klavír, bubny a gitara. Po ukončení hudobnej umeleckej školy, jeho štúdium pokračoval v ľudovom konzervatóriu v Bratislave. Pri jeho štúdiach mal možnosť hrať s uznávanými osobnosťami hodobného života. Od detstva hrá klasiskú hudbu, jazz hudbu, ľudové piesne a cigánsku hudbu. Jeho veľkým úspechom a potešením, že môže hrať koncerty so svojim synom s mlad. Tiborom Bertókom doma a aj v zahraničí. Jeho cieľom je naučiť a podať hodnoty a potešenie z hudby pre mladšiu generáciu.